In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Tussen 20 januari en 3 februari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Dank u wel!