In de veertig dagen voor Pasen houden we op de zaterdagavonden weer een avondgebed (vesper) om 19.00 uur. Op 29 februari, 7 en 14 maart in de Oosterkerk, op 21 en 28 maar en 4 april in De Hoeksteen.

Dat doen we al heel veel jaren. Omdat het een bijzondere manier is om in de lijdenstijd naar Pasen toe te leven. Er wordt een korte meditatie gehouden, met en door een projectkoor o.l.v. Greet van der Hucht gezongen, er is een muzikale bijdrage (verschillende instrumenten)…

Ieder die daar al (lang) aan meegedaan heeft, weet hoe fijn die momenten zijn. En als u daar (nog) niet geweest bent, weet u nu wat u al die tijd gemist hebt!

Voor dit jaar hebben we als voorbereidingscommissie gekozen voor het thema dat hierboven staat. Ik wil dat graag toelichten.
Christenen zijn, als het goed is, volgelingen van Jezus (Christus). Je zou ze ook Jezuïeten kunnen noemen, als die naam niet door een R.K. orde gebruikt werd.

Maar wat houdt dat volgen van Jezus in? Hoe is Hij in zijn volgelingen te herkennen, als het goed is? Als je in het evangelie hoort en leest hoe Jezus is en wat Hij zegt en doet, en daar over nadenkt, kom je tot een aantal kenmerken, zoals (er zijn er nog veel meer!):

Elkaar vergeven (tot 70x7maal)

 • Mattheüs 6, 14-16; 18, 21-23
  Elkaar liefhebben (zelfs je vijand)
 • Mattheüs 5, 43-48
  Elkaar dienen (niet heersen)
 • Mattheüs 20, 24-28
  Vertrouwen hebben (in nacht en stormgebruis)
 • Mattheüs 8, 23-27
  Vrede en gerechtigheid nastreven (koninkrijk van God)
 • Mattheüs 6, 31-33
  Veranderen, bekering (anders denken, leven, doen)
 • Mattheüs 4, 12-17
  Als je dat goed tot je door laat dringen is er in onze wereld maar één conclusie mogelijk: dat is bespottelijk! Dat is geen leven! Het is dan ook geen wonder, dat Jezus bespot werd en om het leven werd gebracht.
  Zijn wij zijn volgelingen? In de zes vespers in de 40-dagentijd gaan we daar met elkaar over na denken en bij stilstaan – om daarna met Jezus op te staan?!