In de veertig dagen voor Pasen houden we op de zaterdagavonden een avondgebed (vesper) omdat het een bijzondere manier is om in de lijdenstijd naar Pasen toe te leven. Er wordt een korte meditatie gehouden en er is een muzikale bijdrage door een projectkoor o.l.v. Greet van der Hucht. Het zijn fijne momenten. Het thema is dit jaar ‘Jezus volgen? Bespottelijk! Omdat leven als volgeling van Jezus in onze wereld nogal wat van je vergt. Zijn wij zijn volgelingen? In de zes vespers in de 40-dagentijd gaan we daar met elkaar over na denken en bij stilstaan – om daarna met Jezus op te staan?!

LET OP: De geplande vespervieringen in de 40-dagentijd komen in verband met het Coronavirus te vervallen.

29 februari in De Oosterkerk, 19.00 uur: ‘Elkaar vergeven’ (tot 70x7maal)
Mattheüs 6:14-16; 18:21-23 ds. M.A. Doolaard-van Verseveld

7 maart in De Oosterkerk, 19.00 uur : ‘Elkaar liefhebben’ (zelfs je vijand)
Mattheüs 5:43-48 ds. D. Hoekstra-Olthof

14 maart in De Oosterkerk, 19.00 uur : ‘Elkaar dienen’ (niet heersen)
Mattheüs 20:24-28 ds. H. van Briemen-Cammeraat

21 maart in De Hoeksteen, 19.00 uur: ‘Vertrouwen hebben’ (in nacht en stormgebruis)
Mattheüs 8:23-27 ds. D. Hoekstra-Olthof

28 maart in De Hoeksteen, 19.00 uur: ‘Vrede en gerechtigheid nastreven’ (koninkrijk van God)
Mattheüs 6:31-33 ds. M.A. Doolaard-van Verseveld

4 april in De Hoeksteen, 19.00 uur: ‘Veranderen, bekering’ (anders denken, leven, doen)
Mattheüs 4:12-17 ds. J. van Andel