De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in grote delen van Afrika. Soms is het te droog, maar nu zijn delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen door overstromingen.

De overstromingen hebben al meer dan 900.000 mensen getroffen en 420.000 mensen hebben onmiddellijk noodhulp nodig. Kerk in Actie komt in actie voor mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria.
Vanwege de aanhoudende zware regenval riep de regering van Zuid-Soedan de noodtoestand uit. Veel koeien en ander vee, een belangrijke bron van inkomsten, zijn verdronken. Veel voedsel is weggevaagd, waardoor ook op langere termijn honger dreigt. Huizen, scholen, waterpunten, latrines zijn ingestort. Daardoor is een uitbraak van ziekten zoals malaria, diarree en infecties aan de luchtwegen bijna onvermijdelijk. Kortom een ramp.

Voedselhulp

Partnerorganisaties van Kerk in Actie zijn al ter plaatse en bieden hulp waar ze kunnen. Nog niet alle gebieden zijn toegankelijk. Maar er is al hulp verleend met het uitdelen van zandzakken om dijken aan te leggen, er wordt voedselhulp uitgedeeld en er wordt gezorgd dat de kinderen in de vele opvangkampen direct weer naar school gaan. Kerk in Actie helpt niet alleen in Zuid-Soedan, maar ook in Kameroen en Nigeria. Samen met het grote netwerk van ACT Alliance, de Wereldraad van Kerken en vooral via de Lutherse kerk biedt Kerk in Actie hulp aan de getroffen mensen.

Help mee en steun de slachtoffers

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Zuid-Soedan, Nigeria en Kameroen. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Noodhulp Afrika’. Hartelijk dank!