Hoop doet leven. U kent die uitdrukking vast wel. Maar wat is dat hoop? Vaak is hopen in ons taalgebruik hetzelfde als wensen of verlangen. Iets wat je heel graag zou willen. ‘Ik hoop dat het mooi weer wordt’. Of: ‘ik hoop dat mijn voetbalclub de beker wint’. In moeilijke tijden van het leven hopen we op een goede afloop. Hopen is in deze dat het verlangen van degene die hoopt, wordt vervuld. Dat wat je heel graag wilt, ook zo uitkomt. En wat kun je teleurgesteld zijn als het anders loopt dan je gehoopt had… In de uitdrukking hoop doet leven wordt hoop zo een soort mooie luchtspiegeling die je wordt voorgehouden. In de veronderstelling dat,
als er tegenslagen zijn, de gedachte aan die mooie illusie je overeind houdt. Of die hoop uitkomt lijkt minder van belang. En zo ligt teleurstelling of zelfbedrog op de loer.

Het Bijbelse begrip hoop is anders. Bijbelse hoop betekent niet een klein kansje tegen beter weten in, maar zekerheid door het geloof in Gods liefde voor mensen. Liefde, die zo groot is dat Hij Zijn enige Zoon naar onze wereld zond. Om daar te sterven aan het kruis in onze plaats. Van God verlaten het uit te schreeuwen. De dood te overwinnen zodat wij, genezen, bevrijd en vergeven, kinderen van
Vader mogen worden. De opstanding van de Here Jezus maakt dat wij mogen Leven vanuit de hoop die in ons is.

Bijbelse hoop heeft te maken met geloofszekerheid. Hoop wordt in de Bijbel voorgesteld als een anker dat mensen een vast oriëntatiepunt voor hun leven biedt (Hebr. 6:19). Het geeft een vaste grond. Een anker voor de ziel. Hoop is dan heel nauw verbonden
met geloof, vertrouwen en verwachting. Geloven is: zeker zijn van de dingen waar je op hoopt (Hebr. 11:1). We mogen weten dat ons leven in Gods Hand ligt. Hoe het ook gaat in ons leven: Hij houdt ons vast. Geloof, hoop en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pasen is daar het bewijs van. Door de dood en opstanding van de Here Jezus mogen mensen schuilen achter Zijn bloed.

Mogen we uitzicht hebben over het graf heen. Mogen we uitzien naar Zijn wederkomst.

Omdat God Liefde is. Zo verankerd doet hoop Leven! In dit vertrouwen en met deze verwachting mogen we hier op aarde leven. Ook als het lijkt of alles hopeloos is. Er tegenslagen en teleurstellingen zijn. Moeite en nood. Coronadreiging of economische terugval. Psalm 130 zingt: ‘Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort’. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen en troosten. 1 Korinte 13 vertelt ons prachtige dingen over geloof, hoop en liefde. Maar ook daar vinden we de woorden verdragen en volharden. Met Gods liefde, zoals die naar ons toekomt op Pasen mogen we weten lief te hebben, omdat God ons eerst heeft liefgehad.
Hij kent ons en laat Zich kennen, als onze Vader en in Zijn Zoon. Hij geeft ons door zijn Heilige Geest troost, kracht en moed om vol te houden en uit te zien. Alles van Hem te verwachten. Wat een hoopvolle zekerheid!

Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het
leven. Troost en kracht in stervensnood zal de
Levende mij geven,als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw! (Gez. 217, LvdK)

Mw. Annemiek Bomhof-Vrij,
ouderenpastor HW Dorpskerk