Het diaconaal platform Capelle, een samenwerkingsverband van diverse Capelse kerken heeft gezocht naar mogelijkheden zich in te zetten voor mensen in Capelle in deze tijd. Dat gebeurt op twee manieren.

Stichting Welzijn Capelle

Er is afgesproken dat Welzijn Capelle het punt wordt om de hulpvragen te verzamelen en dat wij, leden van het Diaconaal Platform, gemeenteleden oproepen indien mogelijk hulp te bieden.

#nietalleen (www.nietalleen.nl)

Het Diaconaal Platform heeft zich opgegeven bij #Nietalleen. Met #Nietalleen worden de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers verbonden. De hulpvraag wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd. Om te weten wie welke hulp kan en wil bieden, zijn de kerken in het systeem van HipHelpt gezet (www.hipcapelle.nl). Hierin kan aangegeven worden waar je ingezet wilt worden (alleen Capelle of ook in andere plaatsen) en welke klussen je kunt aanpakken voor een ander. Vanuit Samen 010 kan middels het systeem van HipHelpt een match tot stand komen. Dit matchen vraagt best wat tijd. Het zou fijn zijn als er ook één of meer vrijwilligers daarbij willen helpen. Het systeem van HipHelpt is makkelijk toegankelijk en werkbaar.

Wie beschikt over een computer en internet, kan van huis uit in het systeem werken. Men kan zich hiervoor aanmelden bij: DPC@samen010.nl of 010-466 67 22.

Namens het Diaconaal Platform Capelle: Elske Thomassen en Jan Bezemer