Ineens zijn we als wijkgemeente beroofd van dat waarmee we ons gemeente zijn bij uitstek beleven: het samenkomen. De diensten op zondag, de activiteiten van vorming en toerusting, de ontmoeting op donderdagmiddag, de Rank, kringen en vergaderingen: het kan allemaal niet doorgaan. Op zichzelf geen ramp, zeker als we in gedachten houden welk verdriet en leed de slachtoffers en hun geliefden te lijden hebben en de zorg en inzet die wordt gevraagd van zorgpersoneel. Als kerk gedenken we hen in onze gebeden en wachten we als gemeente tot er een einde is gekomen aan deze nare ziekte en we de draad weer op kunnen pakken.

Toch willen we als kerkenraad wel uw aandacht voor met name twee dingen vragen:

Ten eerste: niet iedereen van ons is rijk aan naasten die ons in deze tijd gezelschap kunnen houden of voor ons kunnen zorgen. Ouderen en alleenstaanden zijn veroordeeld tot nog meer uren alleen dan normaal. Ook kunnen of durven sommigen van ons niet naar buiten voor doktersafspraken of boodschappen bijvoorbeeld. Er zijn gemeenteleden die ineens niet meer op bezoek kunnen of mogen bij hun vrouw, man, ouders. Juist nu komt het erop aan dat we ook onderling uitdrukking geven aan de band die we als broers en zussen in het gezin van God de Vader hebben met elkaar. Een telefoontje, een helpende hand: we kunnen het aan elkaar bieden.

Wilt u contact zoeken met iemand in de vorm van een telefoontje of kaartje? Hebt u behoefte aan gesprek, contact of hulp: belt u dan met de pastorale telefoon: 06-42283607.

Het tweede waarvoor we uw aandacht vragen is de 40-Dagentijd waarin we ons bevinden. Normaal bij uitstek dé tijd waarin we ons in verbondenheid met de wereld bezinnen op de weg die onze Heer gaat naar Jeruzalem. Zijn lijden, dood en opstanding. Een periode ook van geestelijke verdieping en groei. Hierin kunnen we, ondanks de aangeboden alternatieve diensten en de nieuwsbrief niet zo naar toeleven in gezamenlijkheid als normaal. Echter: zoek juist in deze tijd van angstige berichten naar het licht van Pasen. Ook al vieren we het niet samen dit jaar, onze Heer is opgestaan en wij mogen met Hem opstaan tot nieuw leven.

Ds. Ruben Schep