Classispredikant ds. Gerrit van Meijeren heeft een Paasbrief gepubliceerd. In de Paasbrief geeft hij een reflectie op een beroemd schilderij van Vincent van Gogh en beelden die hij erdoor krijgt van Pasen en de profeet Jeremia. “Bij zijn roeping krijgt Jeremia twee beelden te zien. Er is een gloeiend hete kookpot, die overhelt vanuit het noorden. Daar komt het onheil vandaan: vijandige volken – Babel – die als een stormvloed over Jeruzalem zullen komen. Dat is overigens geen onafwendbaar noodlot. Profetie is geen toekomstvoorspelling die
automatisch in vervulling gaat. Het is vooral een dringende oproep tot omkeer en vernieuwing van je leven.”

Ook gaat hij in op de derde ‘intelligente lockdown’ waar we nu inzetten. Er is veel veranderd en gebeurd in korte tijd, schrijft dominee Van Meijeren. In de nieuwsbrief staat verder praktische informatie over het Heilig Avondmaal, de kerkenraad, pastoraat en de coronacrisis en online diensten.

Wij bevelen de Paasbrief van harte aan om te lezen.