Op verzoek van een van onze gemeenteleden heeft de kerkenraad zich bezonnen op het plaatsen van een paaskaars in de kerkzaal. Inmiddels is de paaskaars aangeschaft en is deze in het liturgisch centrum geplaatst.

Het branden van een paaskaars is een heel oud gebruik, dat zowel binnen de rooms-katholieke kerk als binnen de protestantse kerken wijdverbreid is. Met de paaskaars denken wij aan Christus, Die het Licht van de wereld is. Christus heeft met Pasen de machten van de duisternis onttroond en brengt licht in onze donkere wereld. De brandende paaskaars herinnert ons er elke dienst weer aan dat wij in de Naam van Jezus samen mogen zijn en dat wij mogen leven in Zijn licht (Johannes 8:12).

Helaas kunnen wij in deze tijd niet als gemeente samenkomen in het kerkgebouw, maar toch leek het ons goed om met ingang van de Eerste Paasdag de paaskaars elke week te ontsteken: als teken dat wij, ondanks de leegte van het kerkgebouw en de angst in onze samenleving, met elkaar verbonden mogen zijn in die ene Naam, die het Licht der wereld is, die sterker is dan alle duisternis!