Op 6 april 2015 vindt er in de Dorpskerk een viering plaats om de eenwording te vieren. Na een traject, begeleid door de stuurgroep, na vele vergaderingen van de Hak-Gak, na jaren van aanloop en voorwerk door verschillende ambassadeurs is het zover: de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een feit en dat mag worden gevierd!

Althans, gevierd: er wordt een dienst gehouden die enerzijds vreugde uitdraagt. Want: we hebben jarenlang ook geleden aan de gebrokenheid van het lichaam van Christus. Velen hebben verdriet gehad van de harde scheiding die in het verleden is gemaakt. En na al dat harde werken, vergaderen en voldoen aan vele verplichtingen is het gelukt om niet te breken, maar te lijmen, niet in ruzie uiteen te gaan, maar te verzoenen. Maar, het is ook een voorzichtige viering. Want: sommige wijkgemeenten maken zich zorgen over het belijden en het deel uitmaken van de landelijke Protestantse kerk. Ook blijkt dat het niet voor iedereen eenvoudig is tot solidaire afspraken te komen over bezittingen en vermogen. En verder is er nog oud zeer dat aan de ene kant aandacht verdient, en aan de andere kant achtergelaten moet worden om nieuw te kunnen beginnen.

Toch is er op 6 april 2015 een viering, waarbij niet alleen de Capelse vis in het nieuwe logo, maar ook het brood een rol speelt wanneer de verkondiging gaat over de wonderbare spijziging waarbij de discipelen na hard werken terugkomen bij onze Heer en vervolgens versteld staan van het wonder dat zich voor hun ogen voltrekt: Jezus Christus deelt van vijf broden en twee vissen. En allen worden verzadigd. Niet wij, maar de Heer voorziet ons in alles wat we nodig hebben.
Na deze viering van eenwording breekt een tijd aan van verdere uitwerking, maar ook van rust en groei in vertrouwen. De eerder gemaakte afspraken vormen de basis voor een steeds sterker wordende band die ook wordt benoemd in het gesprek met de visitatoren wanneer er op 14 januari 2016 visitatie is.In de nasleep van deze eenwording, zijn de Gaarde en de Morgenster samengegaan tot De Oosterkerk. Er is een gezamenlijke website ontwikkeld, KerkNieuws is vernieuwd, maar vooral is het op bovenwijks niveau heel normaal geworden samen te vergaderen en het gesprek te
voeren over de toekomst. Het blijft telkens weer verrijkend om, verbonden door de Geest, te ontdekken hoe de liefde van Christus in de andere gemeenschappen op een eigen manier getoond wordt, maar bijdraagt aan hetzelfde lichaam.

Nu, in 2020, ligt er een nieuwe uitdaging voor de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Namelijk: hoe beantwoorden we in de toekomst aan de roeping van de kerk en staan we het beste ten dienste van ouderen en jongeren, binnen- en buitenkerkelijken, in een tijd van vergrijzing en dreigende rode cijfers? Hoe kan de kerk van Christus in gebed tot God verder uitdelen van het brood dat ons wordt gegeven?

We gaan het zien. Voor nu zijn we dankbaar voor de zegen die we de afgelopen jaren samen mochten ervaren. We vragen u allen deze dankbaarheid en uw gebed voor de toekomst mee te nemen in uw gebeden.

Ds. Ruben Schep, voorzitter algemene kerkenraad