Het College van Diakenen heeft een gift vanuit het Rampenfonds geven voor de vluchtelingen op het eiland Lesbos. Dit gezien de extreem moeilijke omstandigheden waaronder de bewoners van het vluchtelingenkamp moeten leven. Het bedrag dat we konden geven is € 2.500.

Een bescheiden bedrag, zeker ook gezien de omvang van de ramp op Lesbos, maar het fonds moet eerst door middel van de komende Rampenfondscollecte, welke gepland staat voor 3 januari 2021, weer aangevuld worden. Denkt u met ons mee?