Iedere zondag en ook op Hemelvaartsdag is er een dienst om 10 uur die uitgezonden wordt via Kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl en de laatste tijd ook via een livestream van YouTube. Mooi om ondanks het gemis van het elkaar niet ontmoeten toch de verbondenheid in Christus te ervaren. Het kerkdienstenrooster loopt tot en met zondag 7 juni.

We weten nu nog niet of er na 1 juni al meer mogelijk is qua bezoekersaantal maar dat vermelden we dan wel via de nieuwsbrief en de afkondigingen. Op zondag 17 mei gaat het verhaal dat de kinderen via hun ouders gemaild krijgen opnieuw over David. En dan nu met name over Abigaïl en Bathseba. We luisteren in die dienst naar het gebed dat David bidt na zijn zonde met Bathseba: ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.’ (Psalm 51:12) Bert Mos zorgt voor een paar liederen op de piano.

Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is het thema: ‘Kijk omhoog’. Op zondag 24 juni is het wezenzondag, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wanneer de leerlingen biddend wachten. Marjolein Dijkstra (piano) en Marijke Meijer (cello) verzorgen ook twee muzikale momenten. Pinksteren is altijd een feest dat me blij maakt. We zijn niet alleen gelaten. De Geest, de Helper is gekomen en vuurt ons aan.

De Dorpskerkband werkt met een paar liederen ook mee in de dienst op 31 mei. Ds. Ben Wentsel schreef in een tweedelige Geloofsleer bij het hoofdstuk over de Heilige Geest een gebed dat wij op weg naar Pinksteren na mogen bidden.

Levendmakende Geest,
U danken wij dat U mens en dier en al wat leeft in stand houdt.
U zij de lof dat U dode harten levend maakt door de liefde uit te storten.
Geest van het verbond,
Zet uw werk onder ons voort in nieuwe generaties gelovigen.
Geef ons het vertrouwen dat u uw beloften aan kinderen waarmaakt.
Geest van kracht,
Wij zijn vaak bang en geremd om te getuigen van de reddende Naam.
Schenk ons uw onuitputtelijke energie, moed en vrijmoedigheid.
Geest van gemeenschap,
Houd ons dicht bij de Vader en de Zoon en hun volmaakte liefde.
Bind ons als enkelingen en kerken samen met de band van de liefde.
Aanklager,
Open de ogen en gewetens van verblinden opdat zij hun schuld erkennen.
Dat gewelddadigen gaan inzien welk een gruwelijk leed zij teweegbrengen.
Waaiende Geest
Waai muffen fris, schenk benauwde zielen ruimte, maak slapers wakker.
Slecht muren en schep gemeenschap tussen gelovigen en kerken.
Helper, Paracleet,
Bemoedig ontmoedigden en open uitzichten voor depressieven.
Herstel afgebranden, houd wankelenden vast en zet hen op uw spoor.
Dromen-schenker,
Doe ons dromen van uw glorie, vrede en gerechtigheid en help ons die dromen waar te maken door onze houding en daden.
Trooster,
Beur wanhopigen op die hun leven verknoeid hebben of dit zich inbeelden.
Bied hun de troost dat Christus ook voor hen alles heeft volbracht.
Gezondene van de Vader,
Zend ons overal waar U wilt dat wij gaan om Jezus Christus te belijden.
Spits onze geest om de geesten te onderscheiden en anderen te alarmeren.
Geest van opwekkingen,
Neem de blokkades tussen U en ons weg. Doe ons alles verwachten van U.
U kunt ook in het dorre Westen doodsbeenderen doen verrijzen.
Geest van volmaaktheid,
Dat we groeien naar volle deelname aan Christus’ sterven en opstanding.
U danken wij dat u bij machte bent meer te doen dan wat we kunnen bedenken.
Verhorende Vader,
Dit alles bidden wij U met een beroep op uw Zoon Jezus Christus, die ons beloofde ons alles te geven waarom wij vragen, Amen.

Gebed

Voorlopig is er elke dinsdagavond om 19 uur een gebedsmoment in de kerk. Met een paar mensen bidden we dan voor de gemeente en voor allen die zorg dragen vanwege ziekte of andere oorzaken. Ook u kunt (thuis) meebidden of gebedspunten aanreiken via dorpskerkgebed@gmail.com t.a.v. Ellen vd Keur of Bertha Cluistra.

De kerk is ‘open’.

Net zoals de afgelopen woensdagen hoop ik ook de komende paar weken op woensdag tussen 13-14 uur in de kerk te zijn. Met inachtneming van al de regels van afstand e.d. kan iemand even gaan zitten voor stilte/gebed en ben ikzelf beschikbaar voor een gesprek. Hoe dit na 1 juni wel of niet zal plaatsvinden wordt later gepubliceerd. (o.a. op het infobord naast de kerkdeuren)

Giften

Nu er in de kerk niet gecollecteerd kan worden (overmaken naar het banknummer van de kerk / diaconie is wel een mogelijkheid waartoe ieder uitgenodigd wordt) was het mooi om zomaar in m’n brievenbus een grote hoeveelheid collectebonnen aan te treffen. Het betrof een gift met de verdeling: 50,00 kerk en 50,00 diaconie en een gift van 100,00 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

Houd moed, heb lief

Verschillende kerken hebben vlaggen wapperen of posters hangen met deze tekst en het PKN-logo. Het idee komt uit Heerenveen en de woorden van uit 1 Kor.13: 7 liggen als basis onder de tekst ’Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt en blijf je geloven, vertrouwen en volhouden’. Een mooie actie. Vanuit Pasen roepen we het elkaar immers toe: Houd moed, heb lief! Omdat Jezus de dood heeft overwonnen kunnen we verder. Ik begreep ook dat de kleur rood bewust gekozen is als de kleur van Pinksteren. De vrucht van de Geest is immers geduld (lankmoedigheid = lang van moed) en liefde en nog zoveel meer. (Galaten 5:22)

En wat die woorden ‘Houd moed, heb lief’ betreft. Deze kun je al langer vinden op allerlei gebouwen. Ze vormen een onderdeel van een gedicht van Ingmar Heytze, bedoeld voor buiten op een bouwschutting. Daarom toch ook maar even het hele gedicht.

Gedicht voor op een bouwschutting

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet,
ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat, zal het beter gaan.