Vanwege het coronavirus is voor het eerst in 671 jaar de Heilige Grafkerk in Jeruzalem voor publiek gesloten. De vorige keer was in 1349 toen de pest zich vanuit China verspreidde over het Midden-Oosten en Europa. Bronnen vermelden dat in 1350 alle Joden in Brabant vermoord werden, omdat zij relatief ongeschonden door de pandemie heen kwamen. Niet dat zij de pest op hun geweten hadden – dat kwam door de ratten en vlooien – maar omdat zij de geboden van God volgden en daarom aan hygiëne deden. Dit op grond van de Bijbelse reinheidswetten.

In onze tijd lijkt het coronavirus evenals SARS en MERS afkomstig te zijn van een ziekteverwekker bij uitstek: de vleermuis.

Een dier dat in de Bijbel ‘onrein’ en ‘een gruwel’ wordt genoemd (Leviticus 11: 13-19). Waarom zijn deze dieren verboden? Een eerste antwoord is, dat er geen verklaring voor is. Je moet de geboden gewoon doen, zonder vragen te stellen. Anderen zeggen dat er een diepere verklaring voor is.

Aaseters zoals de gier en andere roofvogels zijn verboden omdat God zulk gedrag verafschuwt. Weer anderen zeggen dat het te maken heeft met heiligheid. Alles wat ruikt naar afbraak, verderf en dood past niet bij Gods volk. Daarom zijn de aaseters verboden, maar ook de vleermuizen, die wonen in ruïnes en grafkelders. Hoe onverstandig is het dan de vleermuis te eten.

De wet van de Heere is heilig en goed. God heeft haar uit liefde aan Israël gegeven. Niet alle reinheidswetten zijn verplicht voor de heidenvolken.

Echter de Thora is geschonken om te beschermen als een schild! Er komen enge ziektes van en daarvoor wil de Heere Zijn volk bewaren. Er zouden door de eeuwen heen heel wat levens gespaard zijn als de volkeren daar meer oog voor hadden gehad. Wat zal de wereld een andere plek worden als Gods wijsheid ernstiger genomen wordt.

 

(Bron Chr. voor Israël / Commissie Kerk en Israël)