Breng de Joden thuis…

Waarom was de ballingschap er… en waarom nu al tweeduizend jaar? Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden. Wat we wel weten is, dat juist in die lange eeuwen wij de God van Israël hebben leren kennen. Israël heeft onder ons gewoond. En God heeft al die tijd onder...

Loterij vervangt bazaar 2020

Met pijn in ons hart hebben we besloten, dat de Dorpskerk Bazaar, door de Covid-19 crisis, in 2020 niet door kan gaan. Er is te veel onzekerheid om het evenement ‘verantwoord’ te kunnen organiseren. Voor de kerk is dit een behoorlijke financiële aderlating. Om de pijn...

Charles Vermeer over de impact van corona

De coronacrisis heeft impact op heel verschillende terreinen van het leven. Inmiddels bereiden we ons in de kerk voor op het hervatten van de diensten, maar zonder zingen. Koorleden missen al maanden hun wekelijkse repetitie en optredens kunnen misschien pas weer in...

Angst en vertrouwen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid, thuis of in de kliniek, hebben uitgekeken om weer anderen te kunnen ontmoeten. We gaan langzaam naar een ontspanning, na een periode van verstandige opsluiting. De maatregelen tegen besmetting waren streng: geen bezoek in de...

Gedeelde passie verbindt jong en oud in de kerk

Samen zingen, koken of sporten: dat vormt het startpunt van de nieuwe methode #Durfte. Jongeren en volwassenen vormen samen een groep op basis van een gedeelde passie of een gedeeld talent. ‘Bijna alle gemeenten kunnen hiermee uit de voeten, ook als er minder jongeren...