In 1958 werd de basis gelegd voor de Vijverhof met plannen binnen Hervormd Capelle voor het stichten van een bejaardencentrum. Het resulteerde in 1963 in de opening van een traditioneel bejaardentehuis. Zo’n 57 jaar later is dit een bruisend woonzorgcentrum met belangrijke voorzieningen voor de hele Capelse samenleving. Naast huurappartementen voor senioren biedt het alle vormen van zorg; ‘een dorp in een stad waar alles draait om mensen‘.

Op 1 mei 2019 werd, na het vertrek van twee directeuren, Marian van Roosmalen benoemd tot directeur-bestuurder ad interim. Vanaf 1 januari 2020 is dat ad interim verdwenen en is zij de echte directeur-bestuurder. We interviewen haar over deze nieuwe functie en over de relatie met de ‘Founding Fathers’.
‘In het begin wist ik niet eens waar die letters HSB De Vijverhof voor stonden. Intussen is dat wel duidelijk (Hervormde Stichting Bejaardenhuisvesting) en heb ik ook een (goed) gesprek met de diaconie kunnen voeren. We zijn ons die afkomst terdege bewust al speelt het geen rol meer in de selectieprocedure voor cliënten en medewerkers.

Wel bij de recente selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Daar hebben we in het profiel opgenomen dat de kandidaten ‘zich verbonden moeten voelen met de normen en waarden gelieerd aan de protestants-christelijke identiteit van De Vijverhof’ en liefst ook een lokale binding hebben. Onze nieuwe voorzitter is Tineke Keuzenkamp, voormalig voorzitter van de kerkenraad van de Schenkelkerk.

Weeksluitingen

Een geestelijk verzorger is tegenwoordig in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen aanwezig, zo ook in De Vijverhof. Naast weeksluitingen hebben we inmiddels ook RK-vieringen. Er zijn bijbelgespreksgroepen en huiskamervieringen op de afdelingen.

‘Van onze bewoners is ongeveer de helft ingeschreven bij een kerkgenootschap en ja, de relatie met Capelle is nog altijd erg groot. Ik schat dat driekwart van onze cliënten en bewoners uit Capelle en omgeving afkomstig is’, aldus Van Roosmalen.

Enthousiast van start

Enthousiast ging ze van start als interim directeur-bestuurder. Ze had geen echte ervaring met de praktische zorg maar wel veel affiniteit. Met inmiddels al meer dan 10 jaar ervaring in de leiding van diverse zorgorganisaties. Graag refereert ze dat ze al op haar vijftiende vakantiewerk deed in een tehuis voor bejaarde nonnen. Door intensieve kennismakingen en door mee te lopen op alle afdelingen – ook in haar vorige werksituaties – is haar interesse in en waardering voor het werken in de ouderenzorg zeer groot.

Ze is dan ook heel blij dat de uitslag van een open sollicitatieprocedure er toe leidde dat zij definitief de functie van directeur-bestuurder kreeg aangeboden, waardoor zij samen met de leden van het managementteam het inmiddels uitgezette beleid kon voortzetten. Dit betekent onder andere:

  • zorgen dat De Vijverhof excelleert in kwaliteit in de breedste zin van het woord;
  • zorgen dat de inwoners en huurders het fijn blijven vinden om in De Vijverhof te wonen en de medewerkers en vrijwilligers het fijn blijven vinden om in De Vijverhof te werken;
  • zorgen dat de organisatie nog professioneler wordt in ondersteuning, bedrijfsvoering en transparante communicatie;
  • zorgen voor een nóg betere regionale samenwerking.

Corona

Maar toen kwam corona en werd alles anders. Daar had niemand in Nederland, en dus ook in De Vijverhof, ervaring mee. Binnen korte tijd werd duidelijk hoe ernstig het was, zeker in een instelling vol met ‘mensen uit de doelgroep’. Weg met de liefdevolle contacten maar op weg naar een ‘anderhalve-meter-samenleving’.
Al heel snel moesten alle vier de zorgetages worden afgesloten voor alle bezoek. Restaurant, brasserie en alle gemeenschappelijke ruimtes werden afgesloten. Het bruisend centrum werd stil. Geen dagbesteding meer, geen fysio, geen kapper en geen weeksluitingen. Ook alle vrijwilligers mochten niet meer binnenkomen en het aantal klanten van Tafeltje dek je, ging met sprongen omhoog.

Coronavrij

‘Natuurlijk was dat voor de bewoners een grote omslag, zeker voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn te begrijpen waar het allemaal om gaat. De Vijverhof heeft vanaf het begin ingezet op het volledig volgen van alle RIVM-richtlijnen. Voorkomen van besmetting is daarbij de belangrijkste doelstelling. Inderdaad wil dat ook zeggen dat het personeel onbeschermd zorg bleef verlenen en pas beschermende kleding ging dragen als er corona-verdenking was. ‘Verdenkingen hebben we een aantal keren gehad maar gelukkig is er nooit corona geconstateerd. We zijn nog steeds coronavrij en de speciaal ingerichte ruimte voor mogelijke corona-patiënten is gelukkig niet gebruikt.’ Gelukkig zijn de cliënten daardoor niet lastiggevallen met verzorgenden met mondkapjes en andere beschermende kleding.

Geen bezoek

Natuurlijk was het voor de familie vreselijk om geen bezoek aan hun geliefden te kunnen brengen. En ook voor veel bewoners is dit afschuwelijk. Maar voor een deel van de bewoners had dat een positief effect. Het bleef rustig op de afdeling en er gebeurden veel minder vreemde dingen die zij toch niet zouden begrijpen en dus voor verwarring en verstoringen zouden zorgen.

Het gemis aan familie en vrijwilligers werd zo goed mogelijk opgevangen door onze medewerkers en door de woonondersteuners, een nieuwe functie binnen De Vijverhof die begin dit jaar is geïntroduceerd. Daardoor is er van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 20.30 uur altijd een medewerker in de huiskamer aanwezig die aandacht heeft voor activiteiten en voeding van de bewoners. Ook heeft elke afdeling een medewerker welzijn gekregen om de activiteiten voor de bewoners op een professionele manier aan te bieden en te begeleiden.

En alles gebeurde volgens strikte RIVM-normen die maximaal werden benut. Bijvoorbeeld voor het organiseren van raamgesprekken waarvoor zelfs een hoogwerker werd ingezet. Ook de verruimingen die nu worden ingezet zullen door De Vijverhof volgens RIVM-richtlijnen worden uitgevoerd. ‘Dan hoef ik niet te beslissen over individuele gevallen maar kan ik iedere betrokkene hetzelfde heldere standpunt geven’, aldus Van Roosmalen. ‘Als we dat allemaal vanaf het begin strikt hadden doorgevoerd zou er minder ruis zijn geweest.’

Marian van Roosmalen realiseert zich terdege dat deze coronaperiode veel heeft veranderd in de samenleving. ‘Het kwam onverwacht, snel en hevig, maar het is niet net zo snel verdwenen. We moeten ons voorbereiden op grote veranderingen. Ook de instroom van de verpleeghuizen kan veranderen. In zeer korte tijd zijn er landelijk gezien een groot aantal ouderen overleden. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de instroom van de verpleegtehuizen, ook al omdat er landelijk op veel plaatsen leegstand is. Daar heeft men in De Vijverhof geen last van want het blijft voor veel Capellenaren een gewilde plaats.

Toekomst

Marian ziet voldoende toekomst voor De Vijverhof. Daar is wel een goed georganiseerde en professionele organisatie voor nodig. ‘Een dorp ben je niet vanzelf. Hier heb je de inzet en energie nodig van elkaar, wat ook weer niet vanzelf gaat. We ondersteunen, ontwikkelen, groeien en stellen beschikbaar.’ zo omschrijft zij in het recente kwaliteitsverslag haar doelstelling. En dat kan heel goed met de huidige schaal van de organisatie. Fusies zijn niet nodig, uitbreidingsplannen geen doel op zich en alles is ondergeschikt aan de wens om een kwalitatief goede invulling te geven aan het leven en welzijn van de ouderen in deze regio.

Arie van Wijngaarden