Als er geen tweede coronagolf komt dan mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden worden mits men de juiste afstand bewaart en de hygiëneregels in acht neemt. De wijkkerkenraad vergadert hierover op 10 juni. Als ons alles helder voor ogen staat zullen we u als gemeente inlichten over hoe we dit denken te doen. Graag communiceren we dit zoveel mogelijk via de mail met een nieuwsbrief. Gelukkig is er al een behoorlijk mailadresbestand opgebouwd. Mocht u daar nog niet bij zitten en wel over mail beschikken meld u dan aan met een mailbericht bij: Harry de Groot, mailadres: Harry@deGrootCapelle.nl