Oorspronkelijk zou de ZWO-actie in de week van 15 maart gehouden worden. De brieven en de e-mails stonden klaar… Maar het coronavirus speelde ons parten en daardoor volgt nu, 3 maanden later, alsnog de informatie over de ZWO actie. In de afgelopen week heeft u de brief of de e-mail ontvangen.

In 2019 zijn we begonnen met het ondersteunen van dit project in Bangladesh. Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening.

CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meerdere manieren benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom, beter voor de gezondheid!

In 2019 hebben we rond € 1.100 voor dit project bij elkaar gehaald. Aangezien we toegezegd hebben om dit project met € 3.000 te steunen, hebben we € 1.900 uit de ZWO reserves bijgelegd. In 2020 gaan we door met dit project: we zijn er van overtuigd dat dit project een praktische combinatie is van ontwikkelingssamenwerking en bescherming van het milieu.

In de brief of de e-mail treft u meer informatie aan over alle ZWO projecten in Capelle aan den IJssel en vindt u tevens het jaarverslag van de Diaconie van de Oosterkerk over 2019. Wilt u ook dit jaar weer meebouwen, meewerken en mee financieren aan onze projecten in Bangladesh? In de brief of e-mail vindt u alle informatie hoe dat kan. Bedankt voor uw steun!