Met pijn in ons hart hebben we besloten, dat de Dorpskerk Bazaar, door de Covid-19 crisis, in 2020 niet door kan gaan. Er is te veel onzekerheid om het evenement ‘verantwoord’ te kunnen organiseren. Voor de kerk is dit een behoorlijke financiële aderlating. Om de pijn enigszins te verzachten, hebben we besloten de loterij wel door te laten gaan.

De trekking van de loterij gaat, zoals in de vergunning is vastgelegd, plaatsvinden op 19 september.

U kunt de kerk steunen, door zoveel mogelijk loten te (ver)kopen. Heeft u al (verkochte) loten thuis, dan kunt u deze elke woensdag tussen 13.00 uur en 14.30 uur inleveren in het kerkelijk centrum. Ook is er dan de mogelijkheid om loten voor uzelf en/of boekjes voor de verkoop halen.

Wanneer u liever op een andere dag de loten komt brengen/halen, dan kunt u contact opnemen met Marcel Terlouw. Hij is te bereiken op 06-24219185. Vanaf 13 juli zal Ria de Wit de rol van Marcel overnemen; u kunt dan het moment afstemmen door te bellen met 010-4508521. We rekenen op uw begrip en steun.

De Bazaar commissie