Voor de Stichting Proplan heeft de diaconie inmiddels weer de nodige goederen ontvangen, waarvoor onze dank. Met de opbrengst hiervan helpen we namelijk mee aan de financiering van een zorgcentrum.

Bouw Zorgcentrum

De weduwen van Srebenica hebben alles verloren tijdens de Balkanoorlog. Nu ze ouder worden neemt de vraag naar zorg toe. Laten we hen in deze fase van hun zware leven in de steek? Als het aan ons ligt niet. Daarom zijn we in 2017 begonnen met het plannen en financiëren van een echt zorgcentrum. Een ambitieus plan met de nodige financiële en praktische uitdagingen.

Maar 16 juli 2019 konden we starten en inmiddels vordert de bouw gestaag, mede dankzij de vele giften en de inzet van vele vrijwilligers.

Het moet mogelijk zijn dat de eerste weduwen medio 2021 het zorgcentrum betrekken. Dan kunnen zij eindelijk hun schamele onderkomen verwisselen voor een goed en veilig onderkomen.

De stichting Proplan is voor de realisatie van het zorgcentrum geheel afhankelijk van giften en vrijwilligers. Ook het bestuur krijgt geen salaris en ook geen onkosten vergoeding betaald. Het personeel wordt door de Bosnische overheid betaald.

Dus uw giften komen voor 100% daar waar ze voor bestemd zijn. Ons motto is: HELP DIEGENEN HELPEN MET HULP, HOOP EN TOEKOMST.

Wat zamelen we in: mobieltjes, smartphones, originele printercartridges, tablets, laptops en huistelefoons. Deze kunt u bij uw diakonie inleveren. De planning is dat we eind juli de verzamelde goederen weer gaan afleveren bij de Stichting Proplan. Voor meer informatie over de activiteiten en financiën van de stichting Proplan zie de website: www.stichtingproplan.nl/bouw-zorgcentrum-weduwen-srebenica/

Het College van Diakenen