Terwijl de kinderen en jongeren nog net van hun vakantie genieten, wenden we ons alweer naar een nieuw seizoen in de kerk. Vorig jaar maakten we mooie plannen rond het jaarthema: together, to get there. En: er waren ook mooie activiteiten, maar toch werd er ook heel wat voortijdig doorkruist door corona. Ook voor komend seizoen weten we nog niet hoe alles gaat lopen. De diensten vinden weer in de kerk plaats, maar nog niet zoals normaal. Wat missen we juist het samen in de halve cirkels zitten als gemeenschap, en het koffiedrinken na de dienst.

Ook op het vlak van vorming en toerusting is nog onduidelijk of en hoe activiteiten plaats kunnen vinden. Toch hebben we wel een jaarthema bedacht: levenskunst. Wat dit betekent, gaat u ongetwijfeld merken.

Toch is het als met het bekende halfvolle of halflege glas: het is maar net hoe je kijkt. Want: we willen wel de komende tijd met wijk Schenkel op zoek naar een gezamenlijke pastoraal kerkelijk werker. Er worden nog iedere week kaarten en bloemen gestuurd aan wie een hart onder de riem of felicitatie verdient. De diensten gaan door, het evangelie van vrijheid en liefde klinkt. En het is thuis beter te volgen dan ooit.

We gaan dus beginnen aan een interessant nieuw seizoen, maar we doen dit niet alleen, maar met Gods hulp.

Ds. Ruben Schep