De verschrikkelijke beelden komen nog steeds voorbij van de desastreuze en allesverwoestende ramp, die Beiroet 4 augustus trof. Naast het aantal omgekomen mensen zijn er veel gewonden en daklozen die direct humanitaire hulp nodig hebben.

Daarom heeft het College van Diakenen besloten een gift van € 3.500,00 vanuit het Rampenfonds voor humanitaire hulp te schenken. Dit geld geven we via Kerk in Actie, zij hebben namelijk hun eigen medewerkers die in Libanon actief zijn. Zodoende kunnen we met zekerheid zeggen dat het geld werkelijk ook op de die plekken komt waar het het hardst nodig is.