Afscheidsinterview ds. J.C. Schuurman

Op 27 september 2015 deed ds. J.C. Schuurman voor de 2e keer intrede in de Nieuwe Westerkerk hier in Capelle aan den IJssel. In oktober van dit jaar is het afscheid vanwege zijn emeritaat. Toen het besluit daarover genomen werd was er nog geen sprake van een...

Zorg met kennis, kunde en liefde in het hospice

Als we de laatste levensfase ingaan is het fijn om een eigen plek te hebben. Hospice IJsselOever biedt die omgeving. IJsselOever is een bijna-thuis-huis voor een respectvolle laatste levensfase. Het is een plek die voelt als thuis, mét de best mogelijke zorg....

De God van de hoop

Een oude man zei eens tegen zijn kleinzoon: ‘Er is een gevecht in mij. Een gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht, jaloers, cynisch, spreekt kwaad. De ander is goed, vol liefde en vertrouwen, moed, mededogen en hoop. Die wolven vechten in mij en ook in jou om...

Eenzaamheid tijdens corona?

Sommige mensen hebben vanwege hun leeftijd en mobiliteit een beperkte actieradius. In de corona-tijd werd er veelvuldig aan hen gedacht met post. Dat is als bijzonder ervaren. ‘kijk maar hoeveel kaarten er staan’ zei iemand. Inmiddels zijn wij gewend aan het nieuwe...