Bijbelclub ‘De Rank’ is veertig jaar! In 1980, toen de wijk Oostgaarde voor het grootste deel was volgebouwd, was ‘gezinsvervangend tehuis’ Kaap Florida een van de nieuwe voorzieningen. Hier woonden (destijds jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking. Als ‘Samen op Weg’ wijkgemeente kregen we via Pieta Zeilstra het verzoek, om met een aantal van deze bewoners een aangepaste catechisatiegroep te starten. Na een bezoek aan de al bestaande ‘bijbelclub’ in Krimpen a/d IJssel zijn wij (o.a. Koosje Haspels en ondergetekende) hiervoor enthousiast geraakt en gestart in oktober 1980, in een van de huiskamers van Kaap Florida. De wekelijkse bijeenkomsten bestonden (en bestaan nog steeds) uit zingen, persoonlijke gesprekken met aansluitend gebedsintenties, een bijbelgedeelte als verhaal of gespreksvorm, een lied dat bij het verhaal past, en het bijhouden van een plakboek, waarin het verhaal en het lied worden verwerkt.

Al snel breidde de groep zich uit met mensen die nog bij hun ouders thuis woonden en door (vrijwillige) chauffeurs werden gehaald en gebracht. In de loop der jaren bleef het een trouwe groep, die lief en leed met elkaar deelde. De drie feesten Kerst, Pasen en Pinksteren werden met familie en vrienden van andere bijbelclubs gevierd. Er kwamen nieuwe deelnemers bij, die begeleid zelfstandig wonen, en helaas moesten we ook afscheid nemen van een aantal trouwe catechisanten, door verhuizing of overlijden.

Toen De Gaarde (nu Oosterkerk) in 1982 gereed kwam, verhuisde de bijbelclub daarheen, onder de naam De Rank. Nu we ‘echt’ bij deze gemeente hoorden, kwam er ook ruimte voor ‘integratie’ van weerskanten. De wijkgemeente maakte kennis met ‘aangepaste kerkdiensten’. Een aantal deelnemers heeft belijdenis gedaan, een catechisante wilde graag gedoopt worden en we maakten zelfs de bruiloft mee van Alie Dekker en Adrie van Dinter. Bij een jubileum van de bijbelclub of van het kerkgebouw en soms tijdens een startweekend gaven we acte de présence, bijvoorbeeld met een lied in cabaretsfeer. Graag hadden wij ons veertigjarig jubileum ook zo feestelijk willen vieren, maar door corona is dat voorlopig op de lange baan geschoven.

In die veertig jaar is er ook veel veranderd. Een aantal mensen kwam en ging als leiding, de deelnemers werden ouder en de samenstelling van de groep veranderde ook. Op dit moment zijn de bewoners van Kaap Florida minder mobiel en zelfstandig. Voor aangepast vervoer kunnen wij helaas niet zorgen en deze mensen zijn vaak ’s avonds niet meer in staat om naar de Oosterkerk te komen. Uit woonvoorziening De Graafschap, evenals Kaap Florida nu behorend bij ASVZ, zijn veel deelnemers verhuisd naar een locatie met 24-uurszorg, verder weg. Daardoor is het aantal bezoekers van de bijbelclub in Oostgaarde drastisch verminderd.

Toch is er nog steeds behoefte aan deze vorm van catechese. De nieuwe pastoraal medewerkster van de ASVZ, Arianne de Klerk, wil ons graag helpen bij een doorstart van de bijbelclub, in het komende seizoen. Dat zal dan weer binnen de muren van Kaap Florida zijn, dat binnenkort ook nog wordt uitgebreid met een nieuwe unit.

Maar voor de zelfstandig wonende mensen, die dus op een hoger niveau functioneren, is een andere vorm wenselijk. Via ‘Kerkplein’/ Samen 010 zet Tanja Demper zich ervoor in, dat mensen met een verstandelijke beperking ‘gezien worden’. Zij stelde voor om, voor deze mensen uit Capelle en de regio Rotterdam Oost, een aparte gespreksgroep te starten in de Oosterkerk. Een creatieve werkvorm als Rock Solid van Youth for Christ zou hiervoor geschikt zijn. En vanwege het sociale aspect misschien wel beginnend met een gezamenlijke maaltijd, zoals bij de Alpha cursussen.

Tanja kent vanuit haar functie een aantal mensen in de regio, die graag aan zo’n gespreksgroep zouden willen deelnemen en zij heeft tijd en ruimte beschikbaar om ons de eerste tijd daarin te begeleiden. Veelbelovende plannen dus.