Sommige mensen hebben vanwege hun leeftijd en mobiliteit een beperkte actieradius. In de corona-tijd werd er veelvuldig aan hen gedacht met post. Dat is als bijzonder ervaren. ‘kijk maar hoeveel kaarten er staan’ zei iemand. Inmiddels zijn wij gewend aan het nieuwe abnormaal en wordt de draad van het leven weer opgepakt. Wordt het nu voor de genoemde groep mensen nu weer stiller wat aandacht betreft? Post blijft in hun situatie altijd welkom!

Ontvang allen een hartelijke groet!