M25: Geloven is Doen

Vijf mensen die – maand in maand uit – buiten de gevangenis op Zestienhoven een viering houden om te protesteren tegen een inhumaan vreemdelingenbeleid. Ondernemers met lef, die kleding verkopen voor een prikkie, terwijl de huur gewoon moet worden betaald. Steeds weer...

GZB Najaarscollecte: Juist nu!

Op D.V. 1 november wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of...

Nieuwe website Schenkelkerk

Op 18 oktober is de nieuwe website van de Schenkelkerk live gegaan! Een belangrijke verbetering is dat de site voortaan ook goed leesbaar is op de telefoon, en dat de opzet van de site wat eenvoudiger en toegankelijker is. Misschien is het voor regelmatige bezoekers...

Aandacht voor eenzaamheid

Begin oktober was het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er jaarlijks een week lang extra aandacht voor eenzaamheid. Eenzaamheid verdient onze aandacht. Daarbij gaat het er natuurlijk om wat we tegen eenzaamheid kunnen doen. Ondertussen beseffen we dat er...