Op D.V. 1 november wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van € 30,- per maand. Voor € 50,- kunnen ze een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!
Zo steunt u het werk:
-Gebruik de collectemethode van uw gemeente
-Doneer via de Tikkie-code
-Geef via www.gzb.nl/najaarscollecte
-Doneer voor dit project op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IN.1.102.
– Blijf bidden voor het zendingswerk.