De situatie van vluchtelingen in Griekenland is enorm zorgelijk. Een aantal Capelse predikanten en voorgangers heeft het initiatief genomen om de gemeente Capelle aan den IJssel op te roepen zich bereid te verklaren om mee te werken aan de spoedige opvang van minderjarige vluchtelingen. Al zo’n 200 Nederlandse gemeenten zijn daar inmiddels toe bereid. We hopen van harte dat onze burgerlijke gemeente niet achterblijft. Daarvoor is onderstaande petitie opgesteld en wanneer u daar achter kunt staan, vragen wij u om deze te ondertekenen.

U vindt de tekst hieronder; in sommige kerken zijn papieren lijsten beschikbaar waarop u uw handtekening kunt zetten. U kunt de petitie ook via deze link vinden en digitaal tekenen. Dat kan ook anoniem. We hopen op uw steun.

Petitie aan het college van burgemeester en wethouders te Capelle aan den IJssel

Wij, leden van kerken in Capelle aan den IJssel, constateren dat de nood van vluchtelingen aan de rand van onze Europese Unie hoog is. Na de recente brand in vluchtelingenkamp Moria staat de ernst van de situatie daar ons nog scherper voor ogen. We zien hoezeer de Griekse overheid en hulpverleners met de zorg voor vluchtelingen zijn belast. We menen dan ook dat, in het kader van Europese solidariteit, Nederland een aantal kwetsbare minderjarige vluchtelingen op zou moeten nemen en verzoeken u daarom om zich, net als andere gemeenten al deden, bereid te verklaren een aantal minderjarigen uit Griekenland op te nemen in onze gemeente, en er bij het kabinet in Den Haag op aan te dringen dat Nederland meewerkt aan deze opvang als een eerste stap op de weg van een oplossing voor dit vluchtelingenprobleem.

Namens de initiatiefnemers, ds. Nellie van Voornveld, ds. Ruben Schep en pastor Huub Flohr.