In november eindigt de stage van ‘onze’ proponent Van der Knijff. Heel wat maanden heeft hij meegedraaid binnen de kerkenraad. Door de bijzondere maatschappelijke situatie was er soms wel enige aanpassing nodig rondom (de uitvoering van) opdrachten. We zijn blij en dankbaar voor het werk dat hij in ons midden heeft mogen doen. En voor de frisse inzichten die hij soms meebracht. En dat juist in de periode dat ds. Schuurman met emeritaat ging. De gaande en de komende generatie. Zo gaat God door…

De bedoeling was dat u na de avonddienst op dankdag afscheid van hem kan nemen, maar gezien de huidige maatregelen is het onduidelijk of dit door kan gaan. Overigens, een echt afscheid is het gelukkig ook weer niet. Hij blijft de catechesegroepen op dinsdag verzorgen.