Op D.V. woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag die we als gemeente vanwege het coronavirus
dit jaar niet met zijn allen in de kerk kunnen houden; de meesten van ons zullen de diensten van deze dag thuis of elders via de beelduitzending meebeleven.

Het went niet, horen we regelmatig. En inderdaad, graag willen we gezamenlijk opgaan naar Gods huis om Hem de lof toe te brengen, Hem te danken voor Wie Hij is. Hij Die Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld zond om de zonden van ons op Zich te nemen. Wat is Hij groot en goed! Als we het afgelopen halfjaar zo terugkijken hebben velen van ons rondom de situatie met het coronavirus zorgen en angst ervaren; leden uit onze gemeente hebben deze ziekte ook aan den lijve ondervonden. Dan komt het alles heel dichtbij. En toch…. God was met ons en Hij heeft ons doorgeholpen en Hij wil dat blijven doen. Hij doet dat ook! Laten we ons leven elke dag opnieuw aan Hem toevertrouwen, alles van Hem verwachten. En in ons bidden en ons danken al onze zorgen en moeiten bij Hem bekend maken. Want Hij heeft ons ook het afgelopen seizoen vele zegeningen gegeven en door Zijn Woord spreekt Hij iedere dag tot ons. Wat een genadige God hebben wij!

Op 4 november wordt de Dankdagcollecte gehouden, waarbij wij hopen dat u uw dankbaarheid tot de HEERE ook financieel wilt laten blijken. Als u die dag in de kerk bent kunt u uw bijdrage in de daarvoor bestemde emmer deponeren; als u er niet kunt zijn,
wilt u dan uw bijdrage overmaken op IBAN: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West met vermelding van Dankdag 2020. Van harte aanbevolen!