De Rohingya’s zijn afkomstig uit Myanmar, gelegen in Zuidoost-Azië, een buurland van Bangladesh. In de provinciestaat Rakine wonen de meeste Rohingya’s (ca. 3 miljoen) die een etnische minderheid vormen binnen Myanmar. In Myanmar worden de Rohingya’s niet erkend als officiële inwoners va het land. Ze hebben geen staatsburgerschap en dit betekent dat ze geen officiële rechten en plichten in Myanmar hebben, met alle gevolgen van dien. De meeste Rohingya’s zijn moslim en dat conflicteert met de overwegend boeddhistische bevolking van Myanmar.

De geschiedenis van de Rohingya’s is omstreden. In een jarenlange strijd door de decennia heen, ligt de waarheid soms in het midden. Beide kanten maken zich schuldig aan moord en doodslag. Toch zijn de gruwelijkheden die dit volk te verduren heeft gehad onmenselijk en zoals zo vaak in een conflict zijn veel onschuldige mensen slachtoffer geworden van geweld tussen de machten, krachten en de verschillende politieke en religieuze belangen.

Al in 1942 begint het eerste conflict. Het Britse leger moet zich door de invasie van de Japanners in de Tweede Wereldoorlog, terugtrekken uit Birma, het huidige Myanmar. In het machtsvacuüm dat ontstaat breken grote onlusten uit tussen boeddhistische inwoners en de islamitische Rohingya bevolking. De Japanners bemoeien zich ermee en duizenden Rohingya’s worden verkracht, vermoord en gemarteld. Ruim 60.000 Rohingya’s vluchten naar Bangladesh.

In de jaren 80 begint een nieuw conflict, deze keer door islamitische opstandelingen van Pakistaanse en Rohingya-afkomst. Het leger van Myanmar beantwoordt dit met een militaire operatie met als doel de Rohingyabevolking te verdrijven. Opnieuw veel moord, verkrachting en geweld. Een vluchtelingenstroom van zo’n 200.000 Rohingya’s richting Bangladesh komt op gang. In 2012 barst de spanning tussen de islamitische Rohingya’s en de boeddhisten opnieuw los. Hele moslimwijken worden geplunderd en platgebrand. Opnieuw vluchten er ca. 90.000 mensen naar elders. Op 25 augustus 2017 volgt een climax. Onlusten laaien opnieuw op en gruwelijk geweld volgt. Het is voor het eerst dat het woord genocide valt, nadat getuigen spreken van enorme aantallen meisjes en vrouwen die zijn verkracht, mannen van wie de keel is doorgesneden en slachtoffers die levend zijn verbrand. Er lijkt sprake te zijn van planmatige etnische zuiveringen door het leger van Myanmar. De Bengaalse immigratiediensten registreren in totaal 1,04 miljoen nieuwe vluchtelingen. Het merendeel woont sindsdien in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld ‘Cox’s Bazar’.

Hulpverleners praten met de vrouwen over de trauma’s die ze hebben meegemaakt. Het is voor de vrouwen belangrijk om hier bij elkaar te kunnen zijn. Ze zitten vaak de hele dag binnen, zonder licht en soms zonder eten. Op deze manier kunnen ze met elkaar delen wat er is gebeurd. Bijna een miljoen mensen wonen hutje en mutje op elkaar. Veel kinderen wonen alleen en ook de vrouwen zonder man zijn kwetsbaar. Bovendien is de uitzichtloosheid groot.

Hulporganisatie TEAR doet er alles aan om te helpen. Ze helpen bij het aanleggen van sanitaire voorzieningen en een systeem voor schoon drinkwater om ziektes te voorkomen. Om spreiding van corona te voorkomen krijgen de mensen in het kamp bovendien een pakket met zeep, een emmer en zakdoeken. Ook is er speciale aandacht voor de verwerking van trauma’s. Hoewel de situatie nijpend is, gaan de hulpverleners onvermoeibaar door.

TEAR doet er alles aan om de situatie voor de Rohingya’s in de kampen te verbeteren. Om dit te kunnen blijven doen is geld nodig. Heel veel geld. Daarom komt EO Metterdaad in actie, zodat ze hulp kunnen blijven bieden. Kunnen de Rohingya’s ook op uw steun rekenen?

Voorlopig staat voor 29 november een Rampenfondscollecte gepland. U kunt uw giften overmaken naar NL80 RABO 0311 8036 60, ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente onder vermelding van Rohingya’s.