Lege kerken, geen samenzang, afgelaste activiteiten, weinig bezoek en de donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Hoe kun je als kerkelijke gemeente onder deze omstandigheden toeleven naar Kerst. Dat kunnen we doen door in kleine kring naar elkaar om te zien. Er is een mooi plan opgesteld in samenwerking met de kerkenraad, de kindernevendienst, musicerende gemeenteleden en creatievelingen, dat het mogelijk maakt om de komende Adventsperiode met de hele actieve gemeente naar elkaar om te zien. Iedereen kan meedoen, sterker nog, er is een hele royale oproep om vooral mee te doen en zoveel mogelijk mensen te laten aanhaken.

De Adventstijd wordt op deze manier alsnog een tijd om naar uit te zien. Voor degenen die geen nieuwsbrief ontvangen hierbij vast een tipje van de sluier.

Het thema is ‘Dicht bij het Licht’ en in de week vóór de 1e Adventszondag (29 november) kan ieder bij de kerk betrokken adres post verwachten. Post met een missie. In de komende kerkdiensten en nieuwsbrieven wordt meer informatie verstrekt. We hopen op een inspirerende tijd met elkaar.