Gevraagd: Stafvervanger voor de dinsdagavond (om de week)

Dit is een leuke vacature voor twee vriendinnen of een echtpaar. Maar natuurlijk mag je ook alleen solliciteren.

Samen met een keukenvrijwilliger zijn jullie van 17.00 tot 22.30 uur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Herberg. Jullie verzorgen de tafelleiding bij de avondmaaltijd en de avondsluiting, zijn een luisterend oor voor de gasten en bieden bijvoorbeeld een ontspannen spel aan.

Natuurlijk word je zorgvuldig ingewerkt. Twee keer per jaar is er een toerustingsmorgen waar je veel leert van het team en je collega’s. Als stafvervanger werk je altijd met iemand samen. Deze dienst is dus geschikt voor een duo, maar je mag je ook alleen opgeven, dan zoeken we een maatje voor je.

Voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite en voor meer informatie: 026-3342225 of vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl