Op 30 november jl. heeft in de Dorpskerk de vergadering van de Algemene Kerkenraad plaatsgevonden. Iedere AK-vergadering starten we met een bezinningsmoment. Ds. Van Manen prikkelt ons met de vraag: ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ gebaseerd op de titel van een boek van ds. A.A. van Ruler. Het is een vraag van alle tijden, maar zeker nu van toepassing in de Covid-periode.

Ga je naar de kerk in de huidige kleine samenstelling, volg je de eigen online vieringen, kijk je naar vieringen van andere gemeenschappen of neemt de interesse in de kerkgang af? Mede aan de hand van de discussie is het goed te zien dat er tal van drijfveren zijn om met elkaar Kerk te zijn en te vieren.

Kerst, anders dan anders

Een vast agendapunt in de AK is: ‘Wat houdt de wijkgemeenten bezig… “. Dit keer doen we dat aan de hand van de vraag: ‘Hoe vieren jullie als wijkgemeente dit jaar Kerst?’

De digitale viering is het ‘huidige normaal’ geworden, maar met Kerst zoeken de wijkgemeenten ook naar alternatieve aanvullingen. Zo blijft de verbinding met de wijk rond de kerk een belangrijk uitgangspunt, worden er kleinschalige maaltijdprojecten opgezet, gemeenteleden uitgenodigd om digitale opnamen te maken passend bij het Kerstevangelie en is er met jongeren een rondgang door de wijk. Kortom: Kerst 2020 wordt dit jaar anders dan anders!

Johan van der Klooster geeft sinds eind 2019 invulling aan de pioniersplek binnen de Hervormde wijkgemeente Schollevaar. Hij is als gast aangeschoven bij de vergadering en met een korte presentatie licht hij zijn ervaringen toe. Het pionierswerk vindt zijn oorsprong in het vroegere missionaire werk van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar en staat bekend onder de naam ‘Familiehuis Schollevaar’. Pionieren kan niet zonder luisteren, het is in feite de basishouding.

Het gaat dan om het ‘viervoudig luisteren’: naar God (wat heeft Hij ons te zeggen), naar de omgeving, naar elkaar en het team, en de kerk. Kern van het betoog is dat pionierswerk ‘maatwerk’ is. ‘Luisteren’, ‘samen’ en ‘geduld’ zijn sleutelwoorden om succesvol te worden.

Afscheid

In Januari 2021 nemen ds. G.G. (Gerben) van Manen en ds. N. (Nellie) van Voornveld afscheid van Schenkel; zij vinden een nieuw thuis in de Regenbooggemeente in Amsterdam.
Ds. Hoekstra neemt de ‘afscheidsrede’ voor haar rekening. In 2013 zijn zij als jong predikantenechtpaar in Schenkel van start gegaan. Beroepen met een specifieke opdracht: kerk-zijn in de buurt. Samen hebben zij in de wijk Schenkel veel harten gewonnen, volop werk verzet en nieuwe impulsen gegeven aan de wijkgemeente.

Begroting

Het College van Kerkrentmeesters presenteert de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2026. In ons gemeenteblad KerkNieuws kunt u hier meer over lezen. Het College van Diakenen geeft aansluitend een toelichting op de begroting 2021. Deze is in de vorige editie van KerkNieuws toegelicht en heeft ter inzage gelegen.

Peter Kroon en Jan Jacob Plomp