Op beide Kerstdagen zijn de wijkgemeenten open met de mogelijkheden die Covid ons bieden. Een overzicht van de thema’s:

Dorpskerk

24 december Kerstavond – Dit jaar niet de traditionele kerstnachtdienst maar een online-viering ‘Lessons and Carols’ die om 20.00 uur (!!) begint. Het ensemble Octare zal dan zingen. O.a. de meerstemmige Carols van ‘komt allen tezamen’ tot ‘O, radiant dawn’. Ellen van Ouwerkerk en Rini de Jong lezen de ‘lessons’ en ik hoop de avond te openen en te sluiten. Een uitnodiging om de livestream te volgen is breed verspreid. We zien naar deze kerstavond uit.

25 december Kerstmorgen – Het adventsproject ‘Dicht bij het Licht’ wordt deze kerstmorgen afgerond. De kinderen ontsteken naast de 4 adventskaarsen ook de kaars voor Kerst. We luisteren naar het bijzondere kerstgebeuren zoals Johannes dat in zijn evangelie beschrijft. Jezus is het ware licht dat naar de wereld kwam. (Johannes 1: 9 en 14) Leden van de Dorpskerkband zullen enkele liederen zingen.

De Hoeksteen

Op 25 december vieren we het kerstfeest. Het geplande koor zal ontbreken maar er is een kwartet dat kerstliederen ten gehore brengt: het Natural Blend Quartet. Vier enthousiaste zangers uit Rotterdam, Berkel en Vlaardingen. Ze zingen a capella in close harmony stijl. Ze hebben al even de akoestiek van de kerkzaal verkend en het klonk mooi. Aan deze dienst zullen mensen meewerken die niet in de kerk komen maar die via de beamer te zien zijn. Het ligt ook in de bedoeling deze dienst in zijn geheel te filmen en met een speciale link via een besloten You Tubekanaal beschikbaar te stellen. Deze link ontvangt u z.s.m. na de dienst via de nieuwsbrief.

Nieuwe Westerkerk

We bereiden ons voor op het kerstfeest. Dit jaar zal ook dit feest anders zijn dan andere jaren. Helaas kunnen we niet in een volle kerk samen kerstliederen zingen en de kerstgeschiedenis horen. ‘Komt allen tezamen’ zal dit jaar toch anders ervaren worden. Maar samenkomen is niet aan een plaats gebonden. Samen met miljoenen anderen op de hele wereld zijn we, ook in Capelle (zelfs als we thuis zijn), verbonden bijeen. Gods Geest wil ons verbinden rondom Zijn kerstgave: Zijn Zoon! Wat moet je nu van een Kind verwachten? Zo lief, klein en teer… En toch, als je met ogen van geloof er naar kijkt, dan zie je er de echte Koning in, de Redder van de wereld.

Onze hoop ligt in een kribbe;
Deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
‘God met ons’ is Zijn naam
En daarom: komt, laten wij aanbidden, die Koning!

Van harte welkom om ook de kerstdiensten mee te beleven, in de kerk of thuis! Om meer mensen met kerst de gelegenheid te geven in de kerk aanwezig te zijn, is er een tweede kerstdienst georganiseerd op Eerste kerstdag. De diensten beginnen die dag om 9.30 en 11.45 uur. Wat is er in dit jaar veel gebeurd! De wereld en ons land stond/staat op z’n kop door een virus, maar ook persoonlijk kan 2020 een jaar zijn van groot verdriet. Misschien willen we 2020 snel achter ons laten, in de hoop dat het nieuwe jaar beter wordt. Wat kun je dan beter doen dan schuilen bij God? In de laatste dienst van het jaar willen we de gemeenteleden die ons zijn ontvallen herdenken en onze hulp zoeken bij Hem, Die beloofd heeft een veilige vesting te zijn in tijden van angst, pijn, verdriet en gemis.

Schenkelkerk

Op kerstavond, 24 december, is er een korte feestelijke kerstviering met als thema ‘Een kind heeft de toekomst.’ We lezen uit Jesaja 9, over een kind met mácht, en uit Lucas 2, waar het kind Jezus hét teken blijkt van Gods toekomst. Er zijn verschillende muzikale bijdragen en bekende kerstliederen zullen niet ontbreken. Wat zal het juist die avond moeilijk zijn om niet te zingen. We houden deze dienst twee keer, om 21.00 en om 22.30 uur. Neem gerust familie of buren mee, maar geef u dan wel op tijd op. Opgave voor deze kerstdiensten uiterlijk dinsdag 22 december bij Arend Nell.

Ook op kerstmorgen, 25 december, zijn er twee korte diensten, om 10.00 en om 11.30 uur. Thema is ‘Ik zie toekomst in Jou’. Dat komt je vast inmiddels bekend voor van het adventsproject van de kindernevendienst. We lezen uit Lucas 2, met nadruk op de engelenzang, en uit Hebreeën 1, waar van Jezus wordt gezegd dat Hij Gods luister weerspiegelt. Tijdens de eerste dienst sluiten we het kindernevendienstproject af.

Ontmoetingskerk

Donderdag 24 december: KerstNachtDienst – Op Kerstavond zal er, ondanks de coronamaatregelen, gelukkig toch een gezamenlijke KerstNachtDienst van de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Voor ons als gemeenteleden zal deze dienst digitaal te beluisteren en te bekijken zijn. In deze dienst zal ds. L.J. Koopman voorgaan.

Vrijdag 25 december: Eerste Kerstdag – Op Eerste Kerstdag zullen wij naast het bekende Kerstevangelie uit Lukas 2 ook naar de ouverture van het Johannesevangelie luisteren. Johannes vertelt ons aan het begin van zijn Evangelie niet over ‘het Kind in de kribbe’, maar neemt ons helemaal mee terug naar de schepping van de wereld. Zoals God eens het licht heeft geschapen en de donkere wereld heeft verlicht, zo heeft Hij in Christus opnieuw de weer duister geworden wereld in het licht gesteld. ‘Dit (Christus) was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht’ (Joh 1:9). De Bijbellezing uit Johannes 1 staat tevens centraal in het Adventsproject dat op Eerste Kerstdag zal worden afgesloten.

Oosterkerk

Het thema van de kerstnachtdienst is dit jaar: komt allen! Maar, dat moet u dus juist niet doen, allen komen. Een thema dat net zo verwarrend is als eigenlijk het hele jaar. Toch is dat wel wat we ook dit jaar zingen: komt allen tezamen. Maar, wat kunnen we daar dan mee? Ook dit jaar is er mooie muziek, en vieren we misschien nog wel intenser dan andere jaren dat God een nieuw begin maakt, licht in de duisternis.

Op kerstmorgen sluiten we het kindernevendienstproject af met als thema: het beste nieuws. Er zijn allerlei soorten nieuws. Slecht nieuws (zie bijna heel 2020), goed nieuws, fake nieuws. Maar: wat is nu het beste nieuws? Overigens is de dienst zeker niet alleen voor kinderen.

Kom ook langs voor  de buitenboom! Wie in deze weken langs de bergen door de vallei rijdt langs de Oosterkerk, ziet daar de verlichte kerstboom buiten staan. U kunt in die boom een wensbal hangen met een goede wens. De ballen zijn in de kerk verkrijgbaar. We nodigen u allen uit op 24 december om 17.00 uur naar de kerk te komen om daar een bal te ontvangen, die u door kunt geven aan diegene die echt een goede wens kan gebruiken.