Tof boekje! Ik heb ervan genoten!’ ‘Wat inspirerend!’ ‘Een uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte aanrader.’ Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in de Bijlmer. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn blij met die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de Bijbel is als het gaat over migratie en integratie.’
Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit ‘het meest christelijke stukje Nederland’, de Bijlmer? Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.

‘De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van migranten’, schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn. Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige migrant en de dienende migrant.’

Iedereen is migrant

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: ‘Echt, we zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het onderweg zijn met God, die er altijd is.’ Jurjen zag rake parallellen tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: ‘juist haar gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de profeet van Israël.’
Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: ‘Terecht schrijft Samuel Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op deze aarde geen blijvende woonplaats’. De Korte hoopt dat het boek ‘bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en migrantenchristenen.’

Kleurenrijkdom

Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils las het boek in één adem uit: ‘Het is een verhaal van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen christelijke normen en waarden’. Onze geloofsgemeenschappen zouden veel kleurrijker kunnen/ moeten zijn.’ De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.