Komt u ook op de gemeenteavond 29 september 2021?

Eind 2019 zijn de eerste stappen gezet om na te denken over een beleidsplan voor de periode 2021/25. Er was een commissie benoemd voor de voorbereiding van een beleidsplan. Die voorbereiding werd echter door de Corona-pandemie zwaar gehinderd. Inmiddels is de draad...

Save the date! Startzondag 12 september

De zomer is in volle gang, net als de voorbereidingen voor de startzondag! We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en het kerkelijk jaar samen te beginnen. Op 12 september bieden we een gevarieerd programma aan, voor jong en oud, dat in het teken staat van...

Wat heb jij toch met Israël?

Die vraag wordt regelmatig gesteld. En dan zou ik kunnen antwoorden dat ik in een tijd ben opgegroeid waarin heel ons land achter de Joodse staat stond, van links tot rechts. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) baden we dat de Heere Israël zou bewaren. Ik had ook...