“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden. Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten.

Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de magiërs uit het Oosten naar de plaats waar de Redder wordt geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’

De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zo het ernaar uitziet is het door de beperkende maatregelen helaas niet mogelijk om samen te komen. Daarom zullen de vieringen dagelijks vanuit verschillende Capelse kerken digitaal worden uitgezonden. We nodigen u van harte uit om thuis mee te kijken en mee te bidden. Op eigen initiatief zou u dit thuis ook in kleine groepjes van drie á vier personen kunnen doen. De link voor de digitale bijeenkomsten is te vinden op www.capelsekerken.nl/gebedsweek

Collecte

Tijdens de Week van gebed willen we tevens onze financiële ondersteuning geven aan een kleinschalig project in het Midden-Oosten. Er zal worden gecollecteerd voor Bethlehem Helping Hands. Doormiddel van dit project worden kinderen ondersteund die lijden aan de genetische huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). Kinderen met EB hebben wonden over het hele lichaam. Voor de verzorging hiervan is speciaal verband nodig, waarvan vaak niet voldoende beschikbaar is. Wekelijks wordt er vanuit Nederland verband per post verzonden. Tevens zijn er op drie plaatsen op de Westbank contactgroepen voor EB die zo’n dertig families ondersteunen. Zie voor informatie: www.bethlehemhelpinghands.blogspot.com Wil je dit project steunen? Dat kan door een gift over te maken op rekening NL93ABNA 0462453855 t.n.v. Near East Ministry o.v.v. HHB project 8562 EB (ANBI)

Voor verdere informatie omtrent de Week van Gebed kunt u contact opnemen met Bertha Cluistra, email: berthacluistra@gmail.com of tel.nr. 010-2543499

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel

RKK St. Paulus’Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, Christengemeente Gods Huis, Evangelische kerk de Doorbraak, Geref. Kerk vrijgemaakt Capelle Zuid/West.

Bekijk het gehele programma, bid en kijk mee