Opvang vluchtelingen Oekraïne

Graag wil ik u bijpraten over de ontwikkelingen van afgelopen week. Dinsdag (22 maart) is er een bijeenkomst geweest van het Diaconaal Platform Capelle+. Met zo’n 15 Capelse kerken verzameld in het DPC+, gaan we samenwerken met de gemeente Capelle om de opvang van...

Oud papier april 2022

Op vrijdag 1 april van 15.00 tot 16.00 uur en zaterdag 2 april van 10.00 tot 11.30 uur kunt u uw oud papier weer kwijt in de container op de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat, op andere dagen kunt u terecht bij de blauwe papiercontainer op het kerkplein, dozen en...

Noodhulp Oekraïne

Het zal u niet verwonderen, maar het vluchtelingenprobleem houdt ons volop bezig. Als Dorpskerk zijn we momenteel druk bezig het Dorpshuis voor bewoning geschikt te maken. We moeten de zolderkamers niet alleen ontruimen, maar deze moeten hoognodig opgefrist worden. U...

Pasen – precies daarvoor

Op weg naar Pasen staat me dit voor de geest: de worsteling, het geploeter door onze menselijke woestijn. Zie ons worstelen met de oorlog in Oekraïne. Vol ongeloof dat dit mogelijk is, huilen en schreeuwen onze harten om het aangedane leed. We voelen de kracht en de...

Christelijke meditatie (Vacare)

Ook bij christelijke meditatie probeer je om tot stilte te komen, en je bewust te worden wat er in je omgaat. Om niet voorbij te rennen aan je eigen hart. We hopen op een ontmoeting met jezelf (wat trouwens niet per se comfortabel is). En ín die stilte maken we ruimte...