God als tuinman

We zijn allemaal vertrouwd met het Bijbelse beeld van God als Herder. Niet voor niets is Psalm 23 een geliefde Psalm bij uitvaarten. Veel minder vaak denken we over God als tuinman. Toch is het dat beeld dat meteen aan het begin van de Tora opdoemt: God die hemel en...

Geroepen om op weg te gaan

Een jaar geleden begon ik aan mijn opdracht als interimpredikant in de wijkgemeente rond De Hoeksteen. Ik voelde me geraakt door de passage uit het beleidsplan waarin staat dat de gemeente ‘zonder eigenbelang, om Christus’ wil, midden in de maatschappij wil staan.’...

“Kerk verdient extra steun in de rug”

Alle kosten die het extra pastorale en diaconale werk tijdens deze coronacrisis met zich meebrengt, nemen kerken zonder aarzelen voor hun rekening. En dat terwijl er minder geld binnenkomt nu er geen gewone vieringen en dus minder collecteopbrengsten zijn. Steun...

Praise-event – voor jongeren

Op zondagmiddag 22 januari van vier tot vijf uur wordt speciaal voor alle jongeren van Capelle een interkerkelijk Praise-event gehouden in de Dorpskerk als afsluiting van de gebedsweek. De Dorpskerkband zorgt voor muzikale medewerking. Na afloop kun je nog wat drinken...