De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo’n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

‘’Voedsel voor de geest’, zo omschrijven veel respondenten wat de Bijbel voor hen betekent. Vandaar de wens om vaker en langer te lezen’, zegt Anne- Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Maar dat blijkt niet vanzelf te gaan. Als NBG bieden we daarom steeds vaker hulpmiddelen aan waarmee je bijbellezen tot een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van je dag kunt maken. Denk aan digitale leesplannen, podcasts en blogs die de Bijbel verbinden met de actualiteit.’

Alleen of samen
Ruim 80% van de respondenten geeft aan (meestal) alleen te zijn bij het bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Er wordt vooral vanuit eigen motivatie gelezen; vrijwel niemand leest in de Bijbel omdat anderen dat verwachten. Tegelijkertijd geven de deelnemers aan de enquête aan, de Bijbel ook samen te lezen. Ruim 30% zegt dat te doen, met hun partner, in gezinsverband en/of in kerkverband.

Gedrukt of digitaal
De enquête laat opnieuw zien dat digitaal bijbellezen is ingeburgerd (16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de respondenten meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel van voor tot achter lezen doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de respondenten leest aan de hand van een thema dat aansluit bij de persoonlijke interesse. Dagboekjes en een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij het bijbellezen. ‘In de open antwoorden hebben mensen met ons gedeeld wat hen motiveert én wat hen belemmert’, vertelt Schol-Wetter. ‘Ze vinden de hulpmiddelen van het NBG nuttig. Als (meer) bijbellezen dan toch niet lukt, wijten ze dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt hen aan discipline, tijd of prioriteit. Daar wordt het wat mij betreft pas interessant: hoe kan bijbellezen uit de sfeer van ‘moeten’ komen, en iets worden waar je naar uitkijkt? Dat is geen kwestie van one size fits all, maar van uitproberen wat bij je past, met vallen en opstaan.’

Zelfhulpboek Lees je Bijbel
Om dat uit te zoeken kunnen bijbellezers terecht in het boek Lees je Bijbel. Daarin raadpleegt Corien Oranje experts als Ben Tiggelaar en Michelle van Dusseldorp. Lees je Bijbel helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan. En deze keer op een manier die bij hen past.

(Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap, https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/ lees-je-bijbel/)