We verkeren nog in een lock-down, maar toch gaat binnenkort weer de actie Kerkbalans 2021 van start. Niet alleen voor onze wijkgemeente, maar voor alle kerken in Nederland. We houden deze actie om uw toezegging voor uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor het jaar 2021 te krijgen. De actie wordt landelijk gehouden van 16 t/m 30 januari. In de week van 18 januari gaan de kerkburen weer op pad om bij u de envelop van Kerkbalans te brengen. Hierin vindt u een opvallende kleurenfolder over de actie, een begeleidende brief met nadere informatie, een antwoordformulier en een retourenvelop. Ook een informatievel van de diaconie met een antwoordstrookje waarmee uw bijdrage voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) wordt gevraagd. De retourenvelop wordt in de week van 25 januari weer bij u opgehaald. Wij hopen en verwachten dat u allen weer meedoet en bereid bent opnieuw bij te dragen aan de gemeente De Hoeksteen.

Uit een eerder bericht over de financiën van de wijkgemeente over 2020 hebt u kunnen lezen dat de financiële situatie van De Hoeksteen, vooral door de coronamaatregelen, waardoor veel huurders hebben afgehaakt, een groot tekort zal laten zien. Gelukkig hebben verschillende gemeenteleden hierop gereageerd met een, soms zeer aanzienlijke, extra bijdrage.

Voor dit jaar zal de situatie ook moeilijk zijn. Behalve de coronabeperkingen moeten we ook rekening houden met een afnemend aantal gemeenteleden, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de totale ontvangsten voor de kerk, terwijl de kosten juist weer sterker gaan stijgen. Uw bijdrage is daarom onmisbaar en we hopen dat u in staat bent meer bij te dragen om de financiële situatie gezond te houden. Niet alleen om elke zondag een kerkdienst te kunnen houden met predikant, orgel, verlichting en verwarming, maar ook kerk te zijn voor elkaar en voor de buurt om ons heen en voor mensen ver weg die onze steun nodig hebben.

Het thema van de actie Kerkbalans is daarom ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Hoe onze kerk en wijkgemeente er op den duur uit gaat zien is onderwerp van discussie, waar u ook uw inbreng hebt geleverd in de wijkgesprekken die dit jaar zijn gehouden. We weten dat ds. Dora Hoekstra per 1 oktober met emeritaat zal gaan en dat we graag een nieuwe predikant willen vinden, die we mogelijk samen met een andere wijkgemeente kunnen beroepen. Verder is nog onduidelijk hoe de toekomst er uit zal gaan zien. Maar als kerk blijven we bestaan en zullen we zo veel mogelijk van onze activiteiten voortzetten. Voor onze eigen gemeenteleden, maar ook voor de buurt. Uw bijdrage is daarom meer dan ooit nodig.

Veel is in deze tijd onzeker, ook voor de uitvoering van de actie Kerkbalans. Als de actie door de omstandigheden ingrijpend gewijzigd moet worden, houden we u natuurlijk op de hoogte, bij voorkeur via e-mail.