Vanwege de nieuwe lockdown moeten onze voornemens om activiteiten op weekmiddagen in de kerk te organiseren helaas weer worden uitgesteld. We staan in de startblokken en houden moed, u toch ook?!
Bij alle bijeenkomsten en het pastoraal bezoekwerk in coronatijd staat de veiligheid van elkaar voorop. We houden steeds de regels in acht: geen hand geven, op 1,5 m afstand en bij eventuele ziekteverschijnselen (verkoudheid, hoest of koorts) verzetten we de afspraak of komen we niet naar een bijeenkomst. Mocht u een bezoek toch, gegeven de omstandigheden, (nog) niet prettig vinden en liever alleen per telefoon contact hebben, voel u vrij dit aan te geven. Alle begrip hiervoor.

Gesprekskring de Merel
Eind januari hopen we elkaar weer te ontmoeten. Wanneer precies moet nog afgestemd worden. Via de nieuwsbrief informeren we u nader. Van 14.30 tot 15.30 uur bent u van harte welkom in de recreatieruime van de Merel.

Seniorenbijbelstudiekring
De seniorenkring komt bijeen in de tuinzaal van de kerk. Op woensdag 20 januari 2021 hopen we elkaar daar weer te kunnen ontmoeten.
De Dorpsmaaltijd zal helaas voorlopig nog niet kunnen plaatsvinden. We blijven we met de deelnemers contact houden via de telefoon.