Van overheidswege is gevraagd de diensten t/m 19 januari online te houden. De PKN heeft dit advies overgenomen maar ruimte gelaten voor samenkomsten van maximaal 30 mensen. Voor dat laatste hebben we gekozen. Zeker ook omdat niet iedereen de dienst online kan volgen. Het aanmelden vooraf blijft voorlopig noodzakelijk. En uiteraard komt u niet als u verschijnselen hebt van verkoudheid of griep.