Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde versie van de NBV die najaar 2021 zal verschijnen.

De afgelopen drie jaar heeft het vertaalteam van het Bijbelgenootschap hard gewerkt aan een nieuwe en verbeterde versie van de NBV. Daarbij konden ze gebruikmaken van alle respons op de NBV die sinds 2004 was binnengekomen en verzameld. De reacties en vertaalsuggesties kwamen van bijbellezers uit vrijwel alle kerken. Het is bijzonder dat op deze manier duizenden mensen hebben meegedacht over de beste vertaling. Wat het Bijbelgenootschap betreft wordt de NBV21 dan ook dé Bijbel voor iedereen.

In de NBV21 zijn allerlei verbeteringen aangebracht ten opzichte van 2004. Ook krijgen persoonlijke voornaamwoorden een hoofdletter (bv. U, Hij, Ik) als het over God, Jezus of de heilige Geest gaat. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat nog beter kon. De NBV21 is vertrouwd Èn als nieuw: prettig leesbaar, mooi Nederlands, en brengt bijbellezers dicht bij de bron.

De NBV21 verschijnt volgend najaar. U kunt nu al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.