Welke Bijbeltekst spreekt je het meeste aan, is je dierbaarste, meest geliefde, gekoesterde tekst? Welke tekst is zo sprekend dat hij gekoesterd wordt als een kostbaar bezit? Deze oproep deden we als redactie. Dit zijn enkele reacties ter bemoediging en inspiratie.

Psalm 32:8
Psalm 32:8 is voor een van ons een leidraad. ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’ Ze legt haar keuze voor deze psalm uit: ‘Vooral de laatste woorden “op jou rust mijn oog” spreken mij zo aan omdat ik vertrouwen ervaar. Het geeft mij rust en overgave. God heeft alles in Zijn hand, het voelt persoonlijk, een op een. Het is voor mij een baken in onrustige tijden, in de wereld, maar ook in mijn persoonlijk leven. Je hoeft het niet alleen te doen. Bedenk: Gods oog rust op jou, Hij ziet je. Hij geeft jou raad, ook op het kleinste vlak.
Ik ervaar dreiging, er is veel strijd en onverdraagzaamheid, onrust in het groot en in het klein, maar als ik aan deze woorden denk kan ik een balans ervaren, er komt rust in mij omdat ik mag weten dat ik vanuit deze belofte mag leven. Ik voel het heus niet altijd, ik word soms opgeslokt door de drukte van het leven maar ik weet het wel. Ik zeg dan tegen mezelf: leef er dan ook naar!’

Psalm 6:9-10
Ook psalm 6 wordt genoemd, als troostbede in momenten van verdriet en pijn: ‘Weg, van mij, allen die kwaad doen! De Heer hoort hoe luid ik ween, de Heer hoort mijn roep om erbarmen, de Heer neemt mijn smeekbede aan.’

Psalm 91:14-15
Psalm 91 gaat over beschutting, overnachten in de schaduw van de Allerhoogste, mijn Heer. Voor iemand in de gesprekskring zijn de verzen 14 en 15 troostend en beschermend. Ze zegt: ‘toen ik eens vers 14 en 15 van deze psalm hoorde met vrouwelijke persoonlijk voornaamwoorden sprak deze mij opeens heel erg aan. Het leek wel alsof er een gordijn opzij geschoven werd.’
‘Omdat zij mij haar hart toewendt, spreekt God, zal ik haar leiden; Omdat zij mij bij name kent, haar dekken en bevrijden. Roept zij mij aan, dan antwoord ik, is zij in angst en vreze, dan kom ik nog dat ogenblik om haar nabij te wezen.’
‘Waarom spreekt deze psalm mij juist nu zo aan? Ik denk dat het komt dat ik door alle dingen van het dagelijks leven en allerlei taken waar ik steeds weer mee bezig ben, dat geploeter, vaak zo afdwaal van wat werkelijk belangrijk is. Dat ik bij wijze van spreken mijn hand in de Zijne leg en vraag, God, wat wilt U dat ik doe. Waarheen leidt U mij? Ik weet dat U me op die weg zult beschermen.’