Welke Bijbeltekst spreekt je het meeste aan, is je dierbaarste, meest geliefde, gekoesterde tekst? Welke tekst is zo sprekend dat hij gekoesterd wordt als een kostbaar bezit? Deze oproep deden we als redactie. Dit zijn enkele reacties ter bemoediging en inspiratie.

Jozua 10: 1-28
Een van de jongeren schreef over zijn fascinatie voor het wonder van het stilzetten van de zon bij de slag bij Gibeon (Jozua 10:1-28). Hij schrijft: ‘Dit wonder speelt zich af in Gibeon waar Jozua de Gibeonieten redt in de strijd tegen de vijf Amoritische koningen. Door een list hebben de Gibeonieten een verdrag kunnen sluiten met Israël. Jozua laat de Gibeonieten niet aan hun lot over maar komt ze beschermen als ze om hulp roepen. Om Jozua de overwinning te laten behalen, heeft God de zon een dag lang aan de hemel laten staan. Het wonder van de zon een dag ‘even’ stilzetten is ondoorgrondelijk. Tegenwoordig leven we met Galileo Galilei’s heliocentrische wereldbeeld; de aarde is rond en draait om de zon heen. De vraag van Jozua om de zon stil te zetten is voor de moderne mens dan ook onlogisch, de zon moet niet stilstaan, maar de aarde. In dit verhaal doemen voor ons grote natuurkundige problemen op, zoals alle krachten die vrijkomen als de maan en de aarde ineens stilstaan. Toch kan God dit gebed van Jozua verhoren en de slag door laten gaan om Zijn volk te laten zegevieren. Ik ben vol ontzag voor God die zelfs dit kan doen, ik voel dan de ‘vreze des HEEREN’ zoals dat in de Statenvertaling staat. Ook al ging het wellicht om een eclips op een goed moment, dit doet wat mij betreft niks af aan de glorie die God hier toekomt.’

Johannes 3:16
Op een van de avonden van de vrouwengesprekskring van de Dorpskerk kwam de vraag over geliefde Bijbelteksten ook aan de orde. Een van de vrouwen vertelde dat haar liefste tekst is: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16) Ze legde haar gedachten over deze tekst als volgt uit: ‘dit is de kern van ons geloof waarin de liefde van God zo ongelofelijk rijk en genadig voor ons blijkt. Ontzettend troostrijk, hoopvol en bemoedigend. Niets in ons doet ertoe in het licht van Zijn liefde. Ons behoud hangt niet van onszelf of van onze daden af. Ik realiseer me dat te weinig, wellicht velen met mij, in mijn dagelijkse “geploeter”. Soms zijn er lastige periodes in je leven en laat het geloof je een beetje los. Als je later terugkijkt kun je vaak opmerken dat God jou niet loslaat. Dan kun je dat gevoel krijgen van “zie je nou wel?”. Een warme herinnering hebben we aan een toevallig gesprek met andere vakantiegangers in Italië die zich afvroegen waarom mensen gelovig zijn. We hebben toen geprobeerd deze tekst uit te leggen omdat dit zo de kern van ons geloof weergeeft. Het was een mooie ontmoeting. We hebben geen idee wat deze mensen ermee hebben gedaan maar het geeft de tekst nog meer diepte voor ons.’

Jesaja 60:20
Iemand anders noemde Jesaja 60:20 ‘Je zon zal niet meer ondergaan, je maan zal niet verbleken, want de Heer zal voor altijd je licht zijn. Je dagen van rouw zijn voorbij.’
‘Het is een dichterlijke tekst die me erg aanspreekt. De beeldspraak van de zon als licht van God die er iedere dag weer is raakt me diep. Het is een belofte voor mijzelf, dit geeft me blijdschap. Die boodschap is er voor mij, voor jou en voor heel de wereld om ons heen. Het is een belofte van een nieuwe toekomst, de tijd van vrede op aarde. Ook in Openbaring wordt hierover gesproken. Het gaat over Gods warmte voor iedereen. De zon. Jezus is het licht van de wereld.’