“Doe goed, zoek recht” is het thema van de internationale Week van gebed die van 15 tot en met 22 januari 2023 plaatsvindt. Deze gebedsweek voor eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee.

Het materiaal voor dit jaar werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema “Doe goed, zoek recht” naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1:17. Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen op te komen voor onderdrukten, en wezen en weduwen bij te staan. De uitdaging van de profeet Jesaja geldt ook voor ons vandaag. In gezamenlijk gebed belijden we ons tekort in het doen van gerechtigheid en bidden we voor hen die onrecht wordt aangedaan. De Bijbel leert ons dat we onze relatie met Christus niet kunnen loskoppelen van onze houding tegenover onze medemens. In het bijzonder niet van mensen zonder aanzien en status. Daarom bidden we: ‘Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zij nodigen u van harte uit om de hieronder vermelde gebedsbijeenkomsten bij te wonen.

Kinderevent

Op zaterdag 14 januari wordt een kinderevent georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Matthijs Hoornaar geeft dan de voorstelling “Contact 5015”. Deze voorstelling gaat over contact met God, over bidden en praten met God.

Praise event

Op zondagmiddag 22 januari wordt speciaal voor jongeren een interkerkelijk Praise event gehouden. De Dorpskerkband zorgt voor muzikale medewerking. Deze dienst duurt van vier tot vijf uur en zal in het teken staan van lofprijzing en gebed. Alle jongeren, en ieder die zich jong voelt, hartelijk welkom!

Collecte

Tijdens de Week van gebed willen we onze financiële ondersteuning geven aan Het Scharlaken Koord in Amsterdam. Ruim vijfendertig jaar geleden zijn zij hun werk begonnen door vrouwen op de Amsterdamse wallen op te zoeken. Het Scharlaken Koord wil diegenen bijstaan die gedwongen in de prostitutie zijn terecht gekomen. Ook maken ze veel werk van preventie. “We staan op voor slachtoffers van dwang en voor een ieder die zelf haar of zijn stem niet kan laten horen. En we vragen de samenleving om samen met ons op te staan voor waardigheid en recht.” Wilt u dit belangrijke werk steunen? Dat kan door een gift over te maken naar IBAN NL97INGB0004748267, t.n.v. Scharlaken Koord Nederland.

Voor meer informatie over de Week van gebed zie www.weekvangebed.nl of neem contact op met Bertha Cluistra berthacluistra@gmail.com , telefoonnummer 010-2543499

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel:
RKK St. Paulus’ Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Vijverhof, Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, Christengemeente Gods Huis, Evangelische kerk de Doorbraak, Geref. Kerk vrijgemaakt Capelle Zuid/West.