In november zijn we vanuit het Diaconaal Platform Capelle (DPC) samen met de gemeente Capelle met een actie gestart om voedselkasten door heel Capelle te plaatsen. Naast een zestal Capelse kerken doen ook de Huizen van de wijk mee met deze actie. Inmiddels zijn de eerste kasten geleverd en geplaatst en sinds kort hangt er één bij de Oosterkerk en de Schenkelkerk. Op termijn komen ze nog te hangen bij de Ontmoetingskerk, St. Paulus Bekering, de Moriakerk en de Dorpskerk. De kasten zijn gemaakt door leerlingen van het Eye college en zien er schitterend uit!

Nog even de aanleiding en de bedoeling. Doordat het leven alsmaar duurder wordt, hebben veel mensen moeite om rond te komen. De voedselkast wordt gevuld met van alles en nog wat, zoals: blikken soep, koeken, potjes groente, macaroni en andere (houdbare) levensmiddelen en eventueel verzorgingsproducten. De voedselkast is voor iedereen. Wie iets nodig heeft kan er iets uit pakken, wie iets over heeft, kan dat erin achterlaten. Wat we willen bereiken is dat niet alleen de mensen die al hulp ontvangen b.v. vanuit de voedselbank, maar ook mensen die daar niet voor in aanmerking komen, maar het wel (financieel) moeilijk hebben, op deze manier een beetje geholpen kunnen worden.

Mogelijk vinden we ook wegen om op deze manier met hen in contact te komen. U kunt meehelpen! Iedereen die dat wil, kan producten in de kast zetten. Dus ook u! Het moeten wel houdbare (verzorgings)- producten zijn. Als de kast vol is, dan kunt u het op zondag in de betreffende kerk afgeven en dan zorgt de diaconie ervoor dat de producten in de kast komen. Met elkaar kunnen we de kast vol houden! Bij vragen: neem contact op met een van uw diakenen of met het Diaconaal Platform Capelle, Addy Koster, aj.koster@hccnet.nl