Samen010 wil als kerk diaconaal zichtbaar en relevant zijn in de brede samenleving van Capelle aan den IJssel. Deze zomer hebben de eerste vrijwilligers de basiscursus Motto afgerond om ouderen met persoonlijke aandacht te praten over hun levensvragen.

MOTTO ondersteunt ouderen die nog zelfstandig wonen, vaak geen of niet meer een band met de kerk hebben, om op een gezonde manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Met persoonlijke aandacht voor hun (levens)vragen en samen ontdekken hoe je zin in de dag en het leven kan blijven vinden. Ook in een periode van rouw en verlies, eenzaamheid, en afnemende gezondheid.

Basiscursus en zingeving

De eerste vijf vrijwilligers (vier afkomstig uit verschillende kerken in Capelle) hebben de basiscursus gevolgd. In de basiscursus wordt nagedacht over wat zingeving voor jezelf inhoudt en wat levensvragen zijn. Trage vragen, die niet een oplossing nodig hebben, maar aandacht en verzorging. Hoe je met de ander kan zijn, presentie en luistervaardigheden. Gesprekstechnieken: de verschillende lagen in een gesprek en hoe je door de juiste vragen te stellen hierin kan sturen om de ander de ruimte te geven te kunnen vertellen.

Met enthousiasme en vertrouwen gaan de vrijwilligers een oudere thuis bezoeken. Ouderen kunnen zich zelf aanmelden, maar de meeste ouderen worden via verwijzers naar MOTTO doorverwezen. Via Welzijn Capelle, huisarts, wijkverpleegkundige, ziekenhuis en ouderen maatschappelijk werker. Als projectleider ben ik druk bezig het project bekend te maken bij professionals in zorg en welzijn. Met de verwachting dat de aanmelding van ouderen groeit.  En ook het aantal vrijwilligers naar uiteindelijk 25 vrijwilligers die samen met de projectleider op jaarbasis 50 ouderen intensief ondersteunt.

Nieuwe basiscursus start in september

De groei is er, en daarom ben ik op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Eind september begint weer een nieuwe basiscursus. Een mooie opstap om te ontdekken of dit iets voor je is. Neem contact op met projectleider en Geestelijk verzorger Henk Kamminga voor meer informatie (e-mail: hkm@samen010.nl; tel. 06 – 288 30 857)

Twee vrijwilligers over de basiscursus

“Met een groepje van rond de tien mensen twee ochtenden en een middag de basis cursus van MOTTO gevolgd onder de bezielende en plezierige leiding van Henk en Jeroen, die elkaar mooi aanvulden. Met de ondersteuning van een duidelijke, compacte reader maakten we drie inspirerende cursusdelen mee waarin we ons bewust werden van veel aspecten in de interactie tussen mensen. En dat leidde dan weer tot verdieping en inspiratie. Een bijkomend effect was dat we elkaar ook best snel met meer diepgang leerden kennen. De cursus werd feestelijk afgesloten met een certificaat en een prachtige roos. Al met al kijk ik met een heel goed gevoel terug op deze cursus en hoop ik er in de praktijk mee aan de slag te kunnen gaan”. Tineke de Does

“Ik heb me voor de cursus opgegeven, daar de inhoud van de cursus me wel interessant leek; het zou me ook kunnen helpen bij mijn bezoekwerk in andere organisaties. Een ander belangrijke pluspunt was, dat de cursus niet lang duurde, slechts drie vrijdagen achter elkaar en elke bijeenkomst twee uurtjes.

Er kwamen verschillende onderwerpen ter sprake.  Dit in de vorm van theorie (reader), gesprekken met elkaar en filmpjes. De filmpjes gingen over gesprekken met mensen op straat, zodat het geheel wat begrijpelijker werd. Ik kon mezelf in die situatie in de ander verplaatsen.

Door deze cursus leerde ik mezelf, maar ook de gast (degene die ik bezoek) beter kennen en begrijpen. In iedere les leerde ik nieuwe handvatten, nieuwe of andere manier van denken en benaderen van de oudere tijdens het bezoekwerk. De oudere moet centraal staan. Haar of zijn verhaal is het belangrijkste.  “Acht de ander belangrijker dan jezelf” (Romeinen 12:10). Deze cursus is met veel zorg en kennis van zaken gemaakt en gegeven.  Dank aan de cursusleiders. Een echte aanrader”.