Solidariteit met de medemens en het appèl om deze bij te staan is een kernelement in alle wereldreligies’ ‘Van oudsher bestaan er allerlei vormen van praktische zorg om de naaste; belangeloze inzet die is gericht op de bredere samenleving en in een min of meer georganiseerde vorm plaatsvindt, is van recentere datum. Vrijwilligerswerk, zoals wij dat vandaag de dag in ons land kennen, is ontstaan in de negentiende
eeuw. Sterker dan individuele liefdadigheid is het verbonden met de sociale doctrine van de kerken.’ ‘Het ene kerkgenootschap is overigens meer bereid om vrijwilligerswerk te doen buiten de eigen kerkelijke muren dan het andere. Een grote motivatie tot vrijwillige inzet in de samenleving is te vinden in de ‘Kuyperiaanse Calvinistische traditie’, die de Christen oproept, in de geest van de Zaligsprekingen en de Bergrede, om ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ te zijn.’ Deze citaten komen uit een essay geschreven door Joep de Hart en Paul Dekker

 

Zou het in deze tijd waarin Christenen een minderheid worden niet mooi zijn om in de laatstgenoemde traditie te blijven staan om juist zo als gelovige een positieve bijdrage te leveren in en aan onze samenleving?
Los van deze motivatie ligt er ook veel voldoening in vrijwilligerswerk. Je doet het niet alleen voor een ander, je krijgt er ook zelf veel voor terug. Waardering, een nieuwe kant ontdekken van jezelf, nieuwe mensen ontmoeten, een zinvolle invulling van je vrije tijd, het gevoel dat je er toe doet. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat vrijwilligers gelukkiger zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen, tenminste, zolang het ook een vrijwillige keuze is. Misschien geven de onderstaande verhalen een idee om met onze vrije tijd iets moois te doen en zo bij te dragen aan onze samenleving.

De Voedselbank.

Geregeld is Diane Verkade op vrijdagmorgen te vinden bij de Voedselbank; vanuit de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is zij hier als vrijwilliger bij betrokken, en dat al 13 jaar! Hier volgt haar verhaal:
Hebt uw naaste lief als uzelf. Tuurlijk, mijn familie, mijn vrienden, onze gemeenteleden uit de kerk.. vooruit ook nog de gemeenteleden van een andere kerkelijke gemeente. Maar ja, mijn buren die altijd zo’n herrie maken, die vrouw die nooit iets zegt, die man waar je eigenlijk nooit iemand ziet, ja ook die! Wat kan juist een praatje met die mevrouw een dankbaar gesprek worden omdat ze niemand heeft die belangstelling
voor haar heeft en u waarschijnlijk de eerste bent met wie ze die dag praat. Wat is die meneer blij dat iemand om hem geeft omdat hij zich zo eenzaam voelt. Wat een waardering als je bij zo iemand weggaat, of
je de hele wereld weer aan kunt. Positieve energie noemen ze dat. Heeft u dat ook nodig?

Wij, bij de voedselbank, zitten om zulke mensen te springen. Zomaar een uurtje in de week of in de twee weken. Of doet u liever iets met uw handen omdat praten u moeilijk af gaat?
Ook zulke mensen zoeken wij! Juist! Wij zijn op zoek naar jou!

Diana Verkade. Werkzaam als vrijwilliger bij het uitdeelpunt in De Hoeksteen.

Meer informatie. NPV: npv.capelle@gmail.com. Voedselbank Capelle: aanvraag@voedselbankcapelle.nl

Max Mobiel

Als je Dirk ten Have, voorzitter van de Stichting MAX Capelle, spreekt, merk je dat het enthousiasme voor dit vrijwilligerswerk ervan afspat: ‘Mensen uit hun isolement halen en de gelegenheid bieden om naar
de winkel te gaan of hun vrienden te bezoeken. Dat is de prachtige doelstelling van MAX Mobiel’. Dit vrijwilligerswerk levert blije mensen op dat is wel duidelijk. De Stichting MAX Capelle is een particulier initiatief,
waarbij het gaat om sociale mobiliteit. Bewoners met een mobiliteitswens worden verbonden aan een vrijwillige chauffeur, met wie de ritjes van huis naar de supermarkt, opticien, huisarts, fysiotherapeut,
etc. kunnen worden ondernomen. De chauffeur leert deze wijkbewoners kennen en wordt een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt. De chauffeur heeft door deze sociale verbinding tegelijk ook
een signaalfunctie. Hij kan de cliënt doorverwijzen naar andere ondersteuningsmogelijkheden, zoals Stichting hulpdienst Capelle in de wijk. Er rijden inmiddels al vier duurzame autootjes rond,
voor 1 euro per rit. De telefonische boeking van de ritten gebeurt vanuit het nieuwe informatiepunt in de Koperwiek. Ook dat is een vrijwilligerstaak. Zeker nu de lockdowns achter ons liggen groeit de vraag en zijn vrijwilligers meer dan welkom. O ja….en mensen die vervoerd willen worden uiteraard ook! Nodig: chauffeurs, die mensen met een mobiliteitsbeperking in Capelle kunnen verplaatsen met de MAX. Je helpt hen bij het in- en uitstappen. Voordat je van start gaat krijg je een rijtraining van een dagdeel en een certificaat. (I.v.m. corona: scherm tussen de stoelen en mondkapjes zijn standaard onderdeel geworden van de MAX mobiel.)
Nodig: planners: om de ritten in te plannen. Vrijwilligers moeten ouder zijn dan 18 jaar, minimaal 1 dagdeel beschikbaar; Er wordt gereden tussen 9 en 17 uur; er staat geen vergoeding tegenover

Meer informatie: Max Mobiel: 06 53383374

Tafeltje Dekje

Al een paar jaar ben ik, Els van Hoeke, vrijwilligster voor Tafeltje Dekje en dat kan ik u van harte aanbevelen! Zelf breng ik op woensdag de maaltijden in Capelle Schenkel en Schollevaar rond, dat kost ongeveer 2 uur. Dit is van het ophalen van de maaltijden in de Vijverhof tot het terugbrengen van de lege maaltijdboxen. Wanneer ik meerdere maaltijden in één flat moet bezorgen dan gaat er een opklapbaar karretje mee.
Ook met een kleine auto is dit goed te doen. Men krijgt een geplastificeerde kaart mee met het Vijverhoflogo om achter de voorruit te leggen. Bij sommige adressen is ook de blauwe parkeerschijf nodig. Per gereden maaltijd is er een kilometervergoeding. Er zijn ook routes in de buurt van de Vijverhof waar men geen auto voor nodig heeft maar gebruik kan maken van een makkelijk verrijdbare kar.

Het mooie aan dit werk is dat men iedere week even dezelfde mensen spreekt en daar een band mee opbouwt. Met een kort opbeurend praatje smaakt hun eten extra lekker ! Het is zeer dankbaar werk en ben blij dat ik nog een goede gezondheid heb om dit te kunnen doen.

Wanneer er niet open wordt gedaan probeer ik telefonisch contact met deze persoon te leggen. Wanneer dit ook niet lukt dan bel ik met de organisatie van Tafeltje Dekje en overleg met hun of ik de maaltijd voor de deur zet of weer meeneem. Zij nemen dan contact met de direct betrokkenen op.
Iedere nieuwe vrijwilliger kan altijd eerst een of meerdere keren meelopen om te kijken of het bevalt. Wordt u ‘aangenomen’ dan kunt u uiteraard van te voren aangeven welke dagen u op vakantie bent of om andere reden bent verhinderd.

Meer informatie: Tafeltjedekje: tafeltjedekje@hsbdevijverhof.nl

 

Gezocht collectanten voor de huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Vorig jaar is er in Capelle met een bescheiden aantal mensen ruim 800 euro opgehaald voor vluchtelingkinderen in Griekenland. Hoe mooi zou het zijn dat bedrag te verdubbelen? Help jij/ helpt u mee? In de week van 21 t/m 26 november ga je de deur langs van 1 of 2 straten in je eigen buurt. Met bijbehorend informatiemateriaal. Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet.
Mw. Helen Mainasse- Hansum, tel. 0619695319
Mw. Dora Hoekstra-Olthof, tel. 0613287768

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers!

Als vrijwilliger geef je een kind met een taalachterstand extra aandacht. Je spreekt twintig keer af met een gezin, een uur per week. Bij hen thuis, ergens anders of online. Samen met ouders ga je op zoek naar leuke manieren om de taalontwikkeling te stimuleren. Maak kennis met een gezin met een andere achtergrond in jouw omgeving. Wij zorgen voor goede begeleiding. Coördineren?
Heb je meer affiniteit met begeleiden en organiseren? Ook dat kan! Informeer naar de mogelijkheden om coördinator te worden. Meer weten of meedoen?
Mail naar Fien Post, projectleider VoorleesExpress f.post@bibliotheekaandenijssel.nl of bel 06 245 19 750. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekaandenijssel.nl/voorleesexpress